БЛОГ

Пречистване на вода в птицеферми.
Пречистване на вода в птицеферми.

Качеството на водата предоставяна за пиене на птици оказва голямо влияние върху здравето на животните и икономическата изгода от отглеждането им. При планиране и ...

Прочети още
Колко струва поддръжка на битова система за омекотяване на вода?
Колко струва поддръжка на битова система за омекотяване на вода?

Колко ще струват консумативите за инсталация за омекотяване на твърда вода е въпросът, който често се задава от клиентите ни преди да вземат решение за ...

Прочети още
Филтри за хладилник.
Филтри за хладилник.

Хладилниците в нашите домове все по-често са оборудвани с ледогенератор и диспенсър за вода. Качеството на водопроводна вода, която ги захранва не е задоволително. ...

Прочети още
Сондажи и кладенци - пречистване на вода от собствен водоизточник - цялостно решение.
Сондажи и кладенци - пречистване на вода от собствен водоизточник - цялостно решение.

Водата от сондаж или кладенец първо трябва да бъде изследвана (да се направи нлабораторен анализ), за да се установи нейният състав и най-вече дали не е налице микробиологично ...

Прочети още
Калкулатор за твърдост на водата
Калкулатор за твърдост на водата

Твърдостта на водата може да се определя в различни мерни единици: немски градуси  (°dH) френски градуси  (°fH) английски градуси  (dGH, °e)  ppm (mg ...

Прочети още
Домашни филтри за питейна вода - система за обратна осмоза.
Домашни филтри за питейна вода - система за обратна осмоза.

Все повече осъзнаваме нужда от пречистване на вода доставяна от ВиК дружества в домовете ни. Най-важно е да се осигури възможно най-чиста вода за питейни цели. Най-често за ...

Прочети още
Предварително пречистване на вода за дезинфекция с УВ лампи
Предварително пречистване на вода за дезинфекция с УВ лампи

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛНА ФИЛТРАЦИЯ НА ВОДА ПРЕДИ УВ ДЕЗИНФЕКЦИЯ? За постигане на добър ефект, предназначена за обеззаразяване с UV стерилизатори вода трябва да ...

Прочети още
UV пречистване на вода.
UV пречистване на вода.

ЗАЩО СЕ НАЛАГА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА? Водата създава благоприятна среда за развитие на живи организми, които могат да бъдат опасни за човешкото здраве. Един от основните ...

Прочети още
Видове филтрация на вода.
Видове филтрация на вода.

Филтрацията е процес на отделяне на различни видове вещества от течности чрез механично спиране или с използване на филтрационни материали, през която преминава само ...

Прочети още


Top