колони с активен въглен

Колоните с активен въглен се препоръчват за пречистване на вода в предприятия, където се използва вода за приготвяне на храни, в птицеферми и навсякъде, където има нужда от големи количества свободна от хлор и производни на хлор вода.
  • Добавени