Дезинфекцията на водата с ултравиолетови (UV) лъчи е високо ефективен начин за премахване на микроби, без да се използват химикали. Системите за UV дезинфекция на водата са особено подходящи за вода от собствен водоизточник - сондаж или кладенец. Повече информация в блога, в раздел : UV стерилизация 

По заявка доставяме и други модели UV системи с по-голям дебит.

Top