Видове филтрация на вода.

Филтрацията е процес на отделяне на различни видове вещества от течности чрез механично спиране или с използване на филтрационни материали, през която преминава само филтрираната течност. Тук ще разгледаме филтрация като метод на обработка на вода.

МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

Най-често при пречистване на водата се използват механични филтри за вода. Те премахват от водата неразтворени твърди частици като пясък, мътилка, седименти, парчета азбест, утайки, кисти на Giardia. В зависимост от размера на отворите във филтъра могат да отстраняват частици с размер от 1 до 150 и повече микрона.

Механичните филтри не пречистват водата от разтворени химически замърсители, нитрати, тежки метали, пестициди, бактерии, трихалометани. Те най-често се монтират след водомера за премахване на твърди частици от целия домашен водопровод или преди скъпи уреди. Могат да се употребяват и за предварителна подготовка на водата за следващите етапи на пречистване.

ПРЕЧИСТВАНЕ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Друг, много често прилаган метод на пречистване на вода в бита, е пречистване с активен въглен.  При него някои вещества са прихващани и задържани на повърхността на активния въглен. Този процес се нарича адсорбция. Активният въглен може да задържи следните вещества:  хлор и неговите производни, органични съединения като например пестициди, феноли. Популярното име на филтрите с активен въглен е карбонови филтри. Карбоновите филтри се използват за премахване на хлор, пестициди, подобряват вкуса и аромата на водата.

МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ

Мембранните технологии служат за разделяне на течности от намиращите се във водата примеси и замърсявания. За целта се използват прегради с различни по големина отвори. Съединенията, които са по-големи от порите на мембраната не могат да преминат през нея и биват отделени от течността. Предимството на мембранното пречистване на водата е, че при този процес не се използват химикали. Също така той протича с относително ниска консумация на енергия.

СХЕМАТА НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕМБРАНИ.

В зависимост от размера на отворите в мембраните, мембранните процеси се класифицират като:

Микрофилтрация MF

Размерът на отворите в мембраните за микрофилтрация е от 0,1 до 10-12 микрона. Микрофилтрацията елиминира от водата бактерии, някои вируси и всички твърди частици с размер по-голям от порите в мембраната.

Ултрафилтрация UF

Размерът на отворите при мембраните за ултрафилтрация е от 0,02 до 0,5 мкрона. Освен бактерии и твърди частици, ултрафилтрацията отстранява и вируси. Мембраните за ултрафилтрация най-често се използват и в хранително-вкусова промишленост или за предварително очистване на водата преди нанофилтрация или обратна осмоза.

Нанофилтрация NF

Размерът на порите в мембраните за нанофилтрация е от 0,001 до 0,01 мкрона. Тази технология се използва само от няколко години.  При нанофилтрацията от водата се отстраняват всички микрозамърсители, включително нитрати, тежките метали и минерали причиняващи твърдост на водата. Запазват се полезните минерали. Препоръчваме система за нанофилтрация да се монтира преди йонизатор за алкална вода. 

Обратна осмоза RO

Размерът на порите в мембраните за обратна осмоза варира от 0,0001 до 0,003 микрона. Под въздействие на налягане, през тези малки отвори преминава част от водата, а другата част заедно със замърсяванията се изхвърля. При обратна осмоза от водата се отделят всички примеси.

При промишлените системи за обратна осмоза, мембраните на които са с много малки отвори, през мембраната преминават само водните молекули. При битовите системи за обратна осмоза, които са с по-големи отвори от тези при промишлените, през мембраната освен водата, преминават и минерали с най-малко молекулно тегло каквито са калий, магнезий и натрий. 

Всичките, описани в настоящата статия методи на обработка на вода са застъпени в предлаганите в магазините на Павирани ЕООД филтри и системи за пречистване на вода. 
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден