линейни филтри за вода

Линейните филтри за вода се свързват с водопроводната инсталация без да е необходимо поставянето им  във филтърно тяло. Те могат да пречистват водата - механични,  карбонови, омекотяващи филтри и да подобряват свойствата на водата -  алкализиращи, минерализиращи и други в зависимост от поставеният в тях материал.

Най-често се използват в системите за пречистване на питейна вода, като филтър за хладилник, филтър за кафе машина и др.

    Няма открити продукти