1 - 11 / 11

Филтри за хладилник и кафе машина

Външни, стандартни филтри за хладилник съвместими с над 400 вида хладилници. Различни видове пълнежи пречистват водата от различни вредни замърсявания. Тъй като предлагаме филтри с различен вид свързване с маркуч довеждащ водата до хладилника, при първоначална покупка на филтъра може да се наложи да се закупят съответните присъединителни фитинги. Диспенсърът и ледогенераторът на хладилника може също да се свърже със системи за обратна осмоза и други видове системи за пречистване на питейна вода. 

Top