Филтри за пречистване на вода - 9 аргумента ЗА!

1.Технологията за пречистване на водата не е променяна от 100 години.Променен е обаче съставът на водата,която трябва да бъде пречистена. В пречиствателните станции се премахва малко вредна мътилка (пясък, тиня, кал), остават обаче всички разтворени във водата и много опасни химически съединения.

2. Нормите, касаещи качеството на водата, се отнасят повече до вкуса й. В значително по-малка степен се занимават с химическия състав, който потребителят трудно може да усети. От всичките известни химически съединения около 2300 са лесно разтворими във водата. 97 % от тях е невъзможно да бъдат усетени от човека. Никой не познава вкуса на оловото, живака, нитратите, пестицидите и други канцерогени, намиращи се във водата.

3. Преваряването убива микроорганизмите, но поради изпаряване концентрацията на „химия” се увеличава.

4. Резултатите от пиенето на замърсена с химикали вода може да се появят след много години и затова никой не ги свързва с качеството на водата.

5. Най-много отрови поглъщаме от въздуха, водата и храната, но само водата можем прецизно и лесно да пречистим в домашни условия.

6. Обратната осмоза е единствен ефикасен начин за пречистване на  вода отровена с "химия". Домашните механични или с активен въглен филтри могат да пречистят няколко хиляди литра в час, докато обратната осмоза средно изчиства само 3 литра / час.

7. Има само два начина за снабдяване с чиста питейна вода – купуване на бутилирана вода (при условие, че е добивана при спазване на всички необходими условия) и пречистване по метода на обратната осмоза.

8. На мястото на изпомпваната от земята минерална вода се засмукват замърсени води от повърхността. Преди в минералните води никога не е имало химическо замърсяване. Днес положението е различно – засмукани повърхностни води заемащи мястото на изпомпвана минерална вода, са причина за тяхното химическо замърсяване.

9. Произвеждана в домашни системи за обратна осмоза чиста вода е 10 пъти по-евтина от продаваните в магазинната мрежа бутилирани води.Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден