1 - 1 / 1

системи с ултрафилтрация

Ултрафилтрация (UF) на вода е метод на пречистване с мебрана за ултрафилтрация, наричана още капилярна мембрана. Размерът на отворите в капилярните мембрани е от 0,02 до 0,5 мкрона. Освен бактерии и твърди частици, ултрафилтрацията отстранява и вируси. Мембраните за ултрафилтрация не премахват минерали от водата. Системите за питейна вода с капилярна мембрана, освен мембраната включват и няколко други, специално подбрани за питейна вода филтъра. Системите могат да бъдат свързани с ледогенератора на хладилник.

Top