Стандартни размери на филтри за вода.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ НА ФИЛТЪРНИ КОЛОНИ

Продаваните от фирма Павирани ЕООД филтри за вода са със стандартни размери. Това означава, че те са съвместими с филтри предлагани от други фирми и производители.

1. Филтърни колони с размер 5 инча са с височина ок. 19 см и диаметър ок. 11 см. Присъединителни размери 1/2", 3/4" и 1". Най-често се използват 1/2 и 3/4 цола.

Поради малкия си размер те се използват когато дебитът на водата е малък затова приложението им е ограничено. Могат да се монтират преди уреди като пералня, миялна.  Употребяват се за механично пречистване на вода с ниска степен на замърсяване.

2. Филтърни колони с размер 10 инча са с височина ок. 31 см и диаметър ок. 12 см. Присъединителни размери 1/4", 1/2", 3/4" и 1". Те са най-често изполвани и се предлагат с голямо разнообразие на модели. Могат да се монтират поединично или като системи включващи 2, 3 или повече броя филтърни колони.

Приложение на филтърните колони с размер 10 инча:

  • като филтри за водопровод - монтират се след водомера
  • преди бойлера
  • за предварителна филтрация в системи за обратна осмоза
  • в системи от филтри за пречистване на питейна вода

Асортиментът от филтри за тези колони е най-богат и включва механични, карбонови и специализирани картриджи.

3. Филтърни колони с размер 20 инча "SLIM" са с височина ок. 58 см и диаметър ок. 13.5 см.

Основно се продават с присъединителен размер 3/4 и 1 цол. Използват се на места с по-голям дебит. Намират приложение при пречистване на вода в домашни водопроводни инсталации. В индустрия се прилагат на места, където не е необходим голям дебит. В тях най-често се поставят механични или карбонови филтри. 

4. Филтърни колони Big Blue 10 инча са с височина ок. 34,5 см и диаметър ок. 17,5 см. Произвеждат се с присъединителни размери 1", 1 1/4" и 1 1/2". 

Най-често се използват с присъединяване 1 цол. Предлагат се и като филтърни системи обединяващи 2 или 3 колони с включени манометри на входа и изхода и специална метална рамка. Идеални са  за инсталиране на входа на водопровода в еднофамилни къщи. С поставени механични филтри и филтри от активен въглен перфектно защитават цялата водопроводна инсталация. Могат да се прилагат и в индустрия, където дебитът не е много голям.

5. Филтърни колони Big Blue 20 инча са с височина ок. 60 см и диаметър ок. 17,5 см. Произвеждат се с присъединителни размери 1", 1 1/4" и 1 1/2". 

Най-често се използват с присъединяване 1 цол. Предлагат се и като филтърни системи обединяващи 2 или 3 колони с включени манометри на входа и изхода и специална метална рамка. Големи и много ефективни. Могат да се прилагат както в къщи така и в индустрия.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ НА ФИЛТЪРНИ ПАТРОНИ - КАРТРИДЖИ

1. Филтърни патрони 5 инча (2 1/2" х 4 7/8"). Съвместими са с филтърните колони с размер 5 инча. 

Асортиментът включва механични филтри с различна точност на филтрация, карбонови филтри, омекотяващи филтри. Малкият им капацитет обуславя ограниченото им приложение. 

2. Филтърни патрони 10 инча (9 7/8" x 2 1/2"). Съвместими са с филтърните колони с размер 10 инча. Най-често използвани при пречистване на вода в дома с най-голям набор от различни видове. Използват се и като предварителни филтри в стандартни системи за обратна осмоза.

3. Филтърни патрони с размер 20 инча "SLIM" (20" х 2,5"). Съвместими са с филтърни колони 20 инча "SLIM".

4. Филтърни патрони с размер 10 инча Big Blue (9 7/8" x 4 1/2"). Съвместими с филтърни колони 10ВВ.

5. Филтърни патрони с размер 20 инча Big Blue (20" x 4 1/2"). Съвместими с филтърни колони 20ВВ.

6.  Филтърни патрони 30 инча "SLIM" (30" x 2 1/2").  За промишлено приложение.

7.  Филтърни патрони 40 инча "SLIM" (40" x 2 1/2"). За промишлено приложение.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ ЛИНЕЙНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

1. Линейни филтри с размер 2" х 10". Те са с дължина ок. 25 см и диаметър ок. 5 см.

2. Линейни филтри с размер 2,5" х 12". Те са с дължина ок. 28 см и диаметър ок. 6,6 см.

Присъединяване към водопровода става посредством фитинги или директно към маркуч с вградени във филтъра бързи връзки. Използват се в системи за пречистване на вода за питейни цели, в системи за обратна осмоза, като филтри за хладилник или кафе машина, дейонизиращи фитри за премахване на остатъчни йони след системи за обратна осмоза. В зависимост от предназначение са с различен вид пълнеж: активен въглен, полипропилен за механично пречистване, омекотяваща смола, полифосфат и други видове пречистващи водата материали.

 Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден