Сондажи и кладенци - пречистване на вода от собствен водоизточник - цялостно решение.

Водата от сондаж или кладенец първо трябва да бъде изследвана (да се направи нлабораторен анализ), за да се установи нейният състав и най-вече дали не е налице микробиологично или друго опасно замърсяване. Как се взема вода за анализ и какви показатели се изследват ще намерите в темата: "Анализ на сондажна или кладенчова вода." 

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРОБЛЕМИ СЪС СОНДАЖНАТА ВОДА СА:

  • механични замърсявания – пясък, утайки, мътност;
  • микробиологично замърсяване – бактерии;
  • висока твърдост – варовик;
  • тежки метали – олово, арсен, кадмий, манган, желязо;
  • органични замърсявания - сероводород, нитрати,пестициди.

Ако при лабораторните изследвания не бъдат открити опасни бактерии, това не означава, че на по-късен етап няма да се появят такива.

ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК ЗА БИТОВИ НУЖДИ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНАТА КОНФИГУРАЦИЯ:

центробежен седиментен филтър Cintropur NW 25 - 1 цол -  пречиства  твърди частици (механични замърсявания) с размер до 25 микрона. При този филтър утайкиоте се отлагат на дъното на филтърната чаша. Филтърът се почиства лесно с отвиване на гайката (или кранче) и промиване.  Самият филтър (филтърен елемент)  се сменя в зависимост от степента на замърсеност на водата, т.е. когато се затлачи. Целта на този филтър е водата да стане бистра, за да бъде ефективно обеззаразяването й с UV лампа.

UV стерилизатор  за микробиологично замърсена вода. Стерилизаторът Sterilight S5Q - PA/2 е с капацитет 1.4 л/час, който е достатъчен за нуждите на едно домакинство.

филтърна колона   ¾“  с механичен филтър 5 микрона след UV лампата. Използва се за финно пречистване на водата от механични замърсявания.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИНСТАЛИРА ПРИ ТВЪРДА, ВАРОВИТА ВОДА?

При варовита препоръчваме централна  инсталация за омекотяване на вода с йонообменна смола.  Монтира се в началото на водопровода, след механичния филтър и преди UV лампата. Гарантира мека вода в целия дом. Предлагаме много модели уреди за омекотяване на вода, както за малки апартаменти, така и за големи къщи на много изгодни цени. 

МАНГАН И (ИЛИ) ЖЕЛЯЗО ВЪВ ВОДАТА

Понякога сондажната вода е замърсена с манган. При малка концентрация на манган ( до 1 мг/литър) и/или желязо (до 15 мг/литър) може да се използва уред за  уред за пречистване на вода с мултифункционална смола. 

Предлагаме такава система за омекотяване и пречистване на вода Supreme Multi. Тази система омекотява водата и я пречиства от най-често срещани примеси.

При по-големи концентрации на манган и/или желязо можем да предложим подходящо индивидуално решение.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТА ВОДА ЗА ПИЕНЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ  СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

Обикновено сондажната вода се използва за битови нужди, но за пиене се купува бутилирана вода. След като водата от сондаж е пречистена с подходящи филтри и дезинфекцирана с ултравиолетова лампа, тя може да бъде пречистена със ситема от филтри за питейна вода и да използвана за питейни цели.

Най-добре е да се монтира система за обратна осмоза. Системите за обратна осмоза пречистват от водата  99% от вредните и нежелани в питейна вода елементи. Монтират се обикновено под кухненска мивка. Съвременните системи за обратна осмоза осигуряват чиста и безопасна вода за пиене и приготвяне на храна.

Ако няма достатъчно място за монтаж на система за обратна осмоза,  може да се инсталира система от филтри за питейна вода с капилярна мембрана. Тези системи се състоят от поредица от добре подбрани за пречистване на вода предназначена за консумация филтри и капилярна мембрана. Предимството пред системите за обратна осмоза е, че са много по-компактни. 

 Павирани ЕООД

  
2020-05-26 18:35:12

Как се взема вода за анализ и какви показатели се изследват ще намерите в темата: \"Анализ на сондажна или кладенчова вода.\"


Anelia Andreeva

  
2020-05-26 17:04:20

Zdraveite , bix iskala da mibade postaveno filtrovo ystroistvo za precistvane na voda ot kladenez . Ne sam izsledvala vodata . Kakva e prozedyrata


Павирани ЕООД

  
2019-06-07 14:15:50

За да отговоря на Вашето запитване трябва да разполагам с повече информация.За каква цел желаете да използвате водата от сондаж? Правен ли е друг освен микробиологичен анализ на водата? Важни са и другите параметри на водата, които подробно са описани в тази тема.


Красимир

  
2019-06-06 19:24:40

имам сондаж сот който ползвам водата за поливане изолиран беше бактерии Ешерихия коли каква система може да ми предложите за пречистване на водата


Павирани ЕООД

  
2015-04-24 14:15:04

1.Филтрите могат да помогнат, ако съдържанието на сяра (сероводород) не е много голямо. Ако съдържанието на сяра е голямо те ще го намалят, но няма да отстранят изцяло. Има по-скъпи уреди, които могат да отстранят проблема. Добре е водата да се изследва за съдържанието на сяра и микробиологично замърсяване.2. Сярата елиминират FCCBKDF - съдржа KDF смола. В предлаганите от Аквафилтер е KDF 55, за сяра по-добре би било KDF 85, но точно с тази смола не се предлагат. Разликата между двете смоли е в съотношението между цинк и мед. Това означава, че KDF 55 също отстранява сяра, но в по-малка степен от KDF 85. 3. Карбоновите филтри не се справят добре в премахването на сяра. Ако е последващ филтър (след FCCFE и FCCBKDF) предлагат да бъде FCCBL-S.4. FCPS-AB е с антимикробни свойства и е добре да бъде приложен.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден