Сондажи и кладенци - пречистване на вода от собствен водоизточник - цялостно решение.

Водата от сондаж или кладенец първо трябва да бъде изследвана (да се направи нлабораторен анализ), за да се установи нейният състав и най-вече дали не е налице микробиологично или друго опасно замърсяване. Как се взема вода за анализ и какви показатели се изследват ще намерите в темата: "Анализ на сондажна или кладенчова вода." 

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРОБЛЕМИ СЪС СОНДАЖНАТА ВОДА СА:

  • механични замърсявания – пясък, утайки, мътност;
  • микробиологично замърсяване – бактерии;
  • висока твърдост – варовик;
  • тежки метали – олово, арсен, кадмий, манган, желязо;
  • органични замърсявания - сероводород, нитрати,пестициди.

Ако при лабораторните изследвания не бъдат открити опасни бактерии, това не означава, че на по-късен етап няма да се появят такива.

ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК ЗА БИТОВИ НУЖДИ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНАТА КОНФИГУРАЦИЯ:

центробежен седиментен филтър Cintropur NW 25 - 1 цол -  пречиства  твърди частици (механични замърсявания) с размер до 25 микрона. При този филтър утайкиоте се отлагат на дъното на филтърната чаша. Филтърът се почиства лесно с отвиване на гайката (или кранче) и промиване.  Самият филтър (филтърен елемент)  се сменя в зависимост от степента на замърсеност на водата, т.е. когато се затлачи. Целта на този филтър е водата да стане бистра, за да бъде ефективно обеззаразяването й с UV лампа.

UV стерилизатор  за микробиологично замърсена вода. Стерилизаторът V25  е с капацитет 2м3/час, който е достатъчен за нуждите на едно домакинство.

филтърна колона   ¾“  с механичен филтър 5 микрона след UV лампата. Използва се за финно пречистване на водата от механични замърсявания.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИНСТАЛИРА ПРИ ТВЪРДА, ВАРОВИТА ВОДА?

При варовита препоръчваме централна  инсталация за омекотяване на вода с йонообменна смола.  Монтира се в началото на водопровода, след механичния филтър и преди UV лампата. Гарантира мека вода в целия дом. Предлагаме много модели уреди за омекотяване на вода, както за малки апартаменти, така и за големи къщи на много изгодни цени. 

МАНГАН И (ИЛИ) ЖЕЛЯЗО ВЪВ ВОДАТА

Понякога сондажната вода е замърсена с манган. При малка концентрация на манган ( до 1 мг/литър) и/или желязо (до 15 мг/литър) може да се използва уред за  уред за пречистване на вода с мултифункционална смола. 

При по-големи концентрации на манган и/или желязо можем да предложим подходящо индивидуално решение.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТА ВОДА ЗА ПИЕНЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ  СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

Обикновено сондажната вода се използва за битови нужди, но за пиене се купува бутилирана вода. След като водата от сондаж е добре пречистена и дезинфекцирана с подходящи филтри и системи, тя може да бъде пречистена със ситема от филтри за питейна вода и да бъде използвана за питейни цели.

Най-добре е да се монтира система за обратна осмоза. Системите за обратна осмоза пречистват от водата  99% от вредните и нежелани в питейна вода елементи. Монтират се обикновено под кухненска мивка. Съвременните системи за обратна осмоза осигуряват чиста и безопасна вода за пиене и приготвяне на храна.

Ако няма достатъчно място за монтаж на система за обратна осмоза,  може да се инсталира система от филтри за питейна вода с капилярна мембрана. Тези системи се състоят от поредица от добре подбрани за пречистване на вода предназначена за консумация филтри и капилярна мембрана. Предимството пред системите за обратна осмоза е, че са много по-компактни. 

СИСТЕМИ ЗА ОБРАТРНА ОСМОЗА НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА СОНДАЖНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ. ВОДАТА ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК ТРЯБВ ДА БЪДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБРАБОТЕНА. 

ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СОНДАЖНА ВОДА ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТАРЯТ ЕЖЕГОДНО.
Павирани ЕООД

  
2021-10-23 18:26:37

За да предложа подходящо решение трябва да разполагам с повече данни. При сондажна вода задължително е да се направи лабораторен анализ. Освен резултати от анализ на водата трябва да имам и следната информация: - брой бани в жилището - брой живущи - приблизително месечно потребление Предлагаме голям асортимент системи за омекотяване на вода, които са налични. Когато разполагам с горепосочените данни, ще мога да предложа най-подходяща за Вас.


Мая Чолакова

  
2021-10-06 19:46:41

Здравейте, интересуваме филтърни системи за силно варовита сондажна вода и цена със без инсталация на място, за гр. Пловдив. Благодаря.


Павирани ЕООД

  
2021-06-17 14:47:14

1. Правен ли е цялостен анализ на водата? Ако да, бихте ли изпратили резултатите?  2. Ако анализът не е направен, в блога ще намерите статия \"Анализ на сондажна или кладенчова вода\" За да предложа подходящо решение, освен с резултатите от анализ, е необходимо да разполагам с повече данни, а именно:Месечно потребление; Пиков дебит. Той може да се определи от брой точки на ползване (основно брой бани и живущи). Ако са завишени стойностите само на манган 3-4 пъти, което означава 150 - 200 микрограма на литър (0,15-0,2 мг/л) и твърдостта на водата е до 25 немски градуса, проблемът може да се реши с мултифункционален уред за премахване на манган и омекотяване на вода. Изборът на уреди за пречистване на сондажни води се определя индивидуално в основа на анализ на водата.


Penka Mechkarska

  
2021-06-17 13:20:17

Имаме собствен сондаж, наличие на 3-4 пъти над нормата манган, какво трябва да се направи в последователност, за да имаме точни данни и какви са точните стъпки за решаване на проблема?


Павирани ЕООД

  
2020-05-26 18:35:12

Как се взема вода за анализ и какви показатели се изследват ще намерите в темата: \"Анализ на сондажна или кладенчова вода.\"


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден