Сондажи и кладенци - пречистване на вода от собствен водоизточник - цялостно решение.

Водата от сондаж или кладенец първо трябва да бъде изследвана (да се направи нлабораторен анализ), за да се установи нейният състав и най-вече дали не е налице микробиологично или друго опасно замърсяване. Как се взема вода за анализ и какви показатели се изследват ще намерите в темата: "Анализ на сондажна или кладенчова вода." 

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРОБЛЕМИ СЪС СОНДАЖНАТА ВОДА СА:

  • механични замърсявания – пясък, утайки, мътност;
  • микробиологично замърсяване – бактерии;
  • висока твърдост – варовик;
  • тежки метали – олово, арсен, кадмий, манган, желязо;
  • органични замърсявания - сероводород, нитрати,пестициди.

Ако при лабораторните изследвания не бъдат открити опасни бактерии, това не означава, че на по-късен етап няма да се появят такива.

ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ВОДА ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК ЗА БИТОВИ НУЖДИ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНАТА КОНФИГУРАЦИЯ:

центробежен седиментен филтър Cintropur NW 25 - 1 цол -  пречиства  твърди частици (механични замърсявания) с размер до 25 микрона. При този филтър утайкиоте се отлагат на дъното на филтърната чаша. Филтърът се почиства лесно с отвиване на гайката (или кранче) и промиване.  Самият филтър (филтърен елемент)  се сменя в зависимост от степента на замърсеност на водата, т.е. когато се затлачи. Целта на този филтър е водата да стане бистра, за да бъде ефективно обеззаразяването й с UV лампа.

UV стерилизатор  за микробиологично замърсена вода. Стерилизаторът V25  е с капацитет 2м3/час, който е достатъчен за нуждите на едно домакинство.

филтърна колона   ¾“  с механичен филтър 5 микрона след UV лампата. Използва се за финно пречистване на водата от механични замърсявания.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИНСТАЛИРА ПРИ ТВЪРДА, ВАРОВИТА ВОДА?

При варовита препоръчваме централна  инсталация за омекотяване на вода с йонообменна смола.  Монтира се в началото на водопровода, след механичния филтър и преди UV лампата. Гарантира мека вода в целия дом. Предлагаме много модели уреди за омекотяване на вода, както за малки апартаменти, така и за големи къщи на много изгодни цени. 

МАНГАН И (ИЛИ) ЖЕЛЯЗО ВЪВ ВОДАТА

Понякога сондажната вода е замърсена с манган. При малка концентрация на манган ( до 1 мг/литър) и/или желязо (до 15 мг/литър) може да се използва уред за  уред за пречистване на вода с мултифункционална смола. 

При по-големи концентрации на манган и/или желязо можем да предложим подходящо индивидуално решение.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТА ВОДА ЗА ПИЕНЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ  СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

Обикновено сондажната вода се използва за битови нужди, но за пиене се купува бутилирана вода. След като водата от сондаж е добре пречистена и дезинфекцирана с подходящи филтри и системи, тя може да бъде пречистена със ситема от филтри за питейна вода и да бъде използвана за питейни цели.

Най-добре е да се монтира система за обратна осмоза. Системите за обратна осмоза пречистват от водата  99% от вредните и нежелани в питейна вода елементи. Монтират се обикновено под кухненска мивка. Съвременните системи за обратна осмоза осигуряват чиста и безопасна вода за пиене и приготвяне на храна.

Ако няма достатъчно място за монтаж на система за обратна осмоза,  може да се инсталира система от филтри за питейна вода с капилярна мембрана. Тези системи се състоят от поредица от добре подбрани за пречистване на вода предназначена за консумация филтри и капилярна мембрана. Предимството пред системите за обратна осмоза е, че са много по-компактни. 

СИСТЕМИ ЗА ОБРАТРНА ОСМОЗА НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА СОНДАЖНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ. ВОДАТА ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК ТРЯБВ ДА БЪДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБРАБОТЕНА. 

ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СОНДАЖНА ВОДА ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТАРЯТ ЕЖЕГОДНО.
Павирани ЕООД

  
2022-10-25 17:45:57

При сондажи, за да предложа подходящо решение трябва да разполагам с резултати от лабораторен анализ на водата.


Галина

  
2022-10-06 20:40:38

Здравейте ! Ние също ползваме вода от собствен сондаж, която е с високо съдържание на бактерии. След UV пречистване, за миене на на продукти до колкото разбирам може да се използва вада с обратна осмоза, но за съдомиялната и за банята какво ще препоръчате !? Само UV пречистване или ще препоръчате още нещо, ако UV не постига добри резултати ? Става въпрос за 2 постоянни обитатели на дома.


Павирани ЕООД

  
2022-09-20 20:48:38

Колиформите сравнително лесно се унищожават с УВ стерилизатори. За домашно ползване препоръчвам УВ стерилизатор с каталожен номер 39278. Подробно отговорих на Г-жа Хинкова на предоставеният имейл.


Тодорка Хинкова

  
2022-09-16 17:25:01

Здравейте, Имаме собствен сондаж и сме направили микробиологичен и кратък химичен анализ. Във водата бяха открити колиформи 40/100 при допудтими стойности 0/100. Какво бихте ни препоръчали, за да се пречисти водата? Какви филтри бихте ни препоръчали след като видите всички резултати? Предлагате ли монтаж?


Павирани ЕООД

  
2021-10-23 18:26:37

За да предложа подходящо решение трябва да разполагам с повече данни. При сондажна вода задължително е да се направи лабораторен анализ. Освен резултати от анализ на водата трябва да имам и следната информация: - брой бани в жилището - брой живущи - приблизително месечно потребление Предлагаме голям асортимент системи за омекотяване на вода, които са налични. Когато разполагам с горепосочените данни, ще мога да предложа най-подходяща за Вас.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден