Смяна на филтри в системи за обратна осмоза - подробна инструкция.

С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, РАЗОПАКОВАНИТЕ ФИЛТРИ И МЕМБРАНАТА ДА СЕ ПИПАТ С ДОБРЕ ИЗМИТИ РЪЦЕ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ РЪКАВИЦИ.

 

СМЯНА I – СЛЕД ПЪРВИТЕ 6 МЕСЕЦА.

Сменят се трите предварителни филтъра, които се намират във филтърните колони: механичен филтър 20 микрона, карбонов филтър, механичен филтър 5 микрона.

 1. Да се затвори кранът на захранващата вода.
 2. Да се затвори кранчето на резервоара за вода.
 3. С цел намаляване на налягането на водата в системата да се отвори канелката и в продължение на 3-4 минути да се източва водата от резервоара през канелката.
 4. Да се отвият чашите на трите предварителн филтъра. Най-добре това да се направи със специален ключ, който се продава в комплект със системата. Да се внимава, понеже чашите са пълни с вода.
 5. Чашите да се измият.
 6. Да се поставят първият механичен филтър (20 микрона), карбоновият филтър и вторият механичен филтър в чашите. Да се провери за правилното поставяне на гумените уплътнители.
 7. Отново да се завият чашите на трите филтъра.
 8. Шлаухът, излизащ от третият предварителен филтър да се откачи от четирипътният клапан.
 9. Да се отвори кранът на захранващата вода и в подходящ съд да се остави да изтече 15 литра вода. Това се прави с цел промиване и активиране на филтъра с активен въглен.
 10. Отново да се затвори кранът на захранваща вода.
 11. Маркучът от третия филтър да се вкара отново в четирипътния клапан.

 

СМЯНА II – СЛЕД 12 МЕСЕЦА.

Сменят се трите предварителни филтъра, които се намират във филтърните колони: механичен филтър 20 микрона, карбонов филтър, механичен филтър 5 микрона, Също така се сменят постфилтрите, тези след мембраната: кабоновият и минерализаторът (при 6 степенните системи за обратна сомоза).

 1. Да се затвори кранът на захранващата вода.
 2. Да се затвори кранчето на резервоара за вода.
 3. С цел намаляване на налягането на водата в системата да се отвори канелката и в продължение на 3-4 минути да се източва водата от резервоара през канелката.
 4. Сменят се трите предварителни филтъра, както е описано в I смяна. Предварителните филтри се промиват както е описано в инструкцията за първата смяна.
 5. Линейните пост филтри (това са филтрите след мембраната, която се намира в големия корпус, след трите предварителни филтъра) се отвиват. Старите филтри се изхвърлят. Върху резбите на новите филтри се навива тефлонова лента. Новите филтри се завиват на мястото на старите, като се следи посоката на водата, която е зададена върху самия филтър.
 6. Да се свържат отново всичките маркучи както са били в изходно положение.
 7. Резервоарът да се източи поне 2 пъти.

 

СМЯНА НА МЕМБРАНА.

Мембраната се сменя през 2 до 3 години или когато е необходимо. При по-голяма от обичайната консумация на вода може да се наложи мембраната да се сменя по-често.

 1. Да се затвори кранът на захранващата вода.
 2. Да се затвори кранчето на резервоара за вода.
 3. С цел намаляване на налягането на водата в системата да се отвори канелката и в продължение на 3-4 минути да се източва водата от резервоара през канелката.
 4. Да се откачи белият маркуч ¼“ от корпуса на мембраната.
 5. Капакът на мембраната да се отвие обратно на посоката на часовниковата стрелка. Мембраната да се извади от корпуса. Понякога за това са нужни въртеливи движения, мембраната е поставена плътно в корпуса.
 6. Мембраната да се разопакова от предпазното фолио преди поставяне в корпуса. С цел предпазване на мембраната от замърсявания желателно е разопакованата мембрана да се пипа с чисти ръце (препоръчваме използване на еднократни ръкавици).
 7. О-ринг уплътнителите на мембраната да се намажат с вазелин.
 8. Новата мембрана да се постави плътно в корпуса. Да се внимава за посоката, тя е посочена на мембраната.
 9. Корпусът на мембраната да се завие обратно по посока на часовниковата стрелка.
 10. Крановете на захранващата вода и на резервоара да се отворят.
 11. Системата да се промие до изчезване на миризмата на хранителния консервант, предпазващ мембраната.

 

С ВАШЕ СЪГЛАСИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОДСЕЩАМЕ (по телефона или имейла) ЗА СВОЕВРЕМЕННА ПОДМЯНА НА КОНСУМАТИВИТЕ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА.

ТАЗИ ЗАДАЧА ИЗПЪЛНЯВА ХРИСТИНА СТОЙЧЕВА.

 

 
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден