системи за обратна осмоза

Битови системи за обратна осмоза са най-добрият избор за осигуряване на гарантирано чиста питейна вода за семейството. Обратната осмоза е изцяло натурален процес, при който чистата вода просто се прецежда през микроскопично малките отвори на осмотичната мембрана. Разтворените във водата вредни вещества, като - тежки метали, флуор, вируси, бактерии, радиоактивни и канцерогенни елементи, се изхвърлят в канализацията. Този метод се прилага в космоса, във фармацевтична промишленост, за обезсоляване на морската вода и във всички области, където е необходима прецизно пречистена вода.

КАК СЕ ПРЕЧИСТВА ВОДАТА С БИТОВИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА?

БИТОВИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА - НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

ПРЕЧИСТЕНАТА СЪС СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ВОДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА КЪМ ЛЕДОГЕНЕРАТОРА НА ХЛАДИЛНИК.