системи за обратна осмоза

Най-добрият избор за осигуряване на чиста питейна вода за семейството са системи за обратна осмоза, при които водата се пречиства много прецизно.Чистата вода се прецежда през микроскопично малките отвори на осмотичната мембрана. Разтворените във водата вредни вещества (тежки метали, флуор, вируси, бактерии, радиоактивни и канцерогенни елементи) се изхвърлят в канализацията. Методът се прилага в космоса, във фармацевтична промишленост, за обезсоляване на морската вода и във всички области, където е необходима много добре пречистена вода.

КАК СЕ ПРЕЧИСТВА ВОДАТА С БИТОВИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА?

БИТОВИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА - НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

ПРЕЧИСТЕНАТА СЪС СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ВОДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА КЪМ ЛЕДОГЕНЕРАТОРА НА ХЛАДИЛНИК.

  • Добавени