1 - 17 / 17

системи за обратна осмоза


Системите за обратна осмоза са най-добър избор за осигуряване на чиста питейна вода. Чистата вода се прецежда през микроскопично малките отвори на осмотична мембрана. Разтворените във водата вредни вещества (тежки метали, флуор, вируси, бактерии, радиоактивни и канцерогенни елементи) се изхвърлят в канализацията.

КАК СЕ ПРЕЧИСТВА ВОДАТА С БИТОВИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА?

БИТОВИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА - НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

ПРЕЧИСТЕНАТА СЪС СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА ВОДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА КЪМ ЛЕДОГЕНЕРАТОРА НА ХЛАДИЛНИК.

Top