Системи за манган и желязо

При наличие на манган и/или желязо се прави подбор на подходяща система в основа на лабораторен анализ на водата. 

  • Добавени