1 - 4 / 4

Системи за манган и желязо

При наличие на манган и/или желязо се прави подбор на подходяща система в основа на лабораторен анализ на водата. 

Top