система за отнемане на желязо и манган OXYLINE PLUS 42 (copy)

4 до 5 / 2 гласа
Добави мнение


1940.00 лв.

OXYLINE PLUS 42 - система за премахване на желязо и манган без химикали. Вид смола Katalox-Light®. Системата се доставя по заявка. Срок на доставка 2-4 седмици.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

OXYLINE PLUS 42 е една от най-съвременни системи за отстраняване на желязо, предлагани на пазара. Системата отлично елиминира желязо (разтворено и неразтворено), манган и сероводород.

При системите OXYLINE PLUS няма нужда от химически препарати за регенерация на смолата. По време на регенерация уредът засмуква въздух, създавайки въздушна възглавница вътре в бутилката. Ефектът от аерацията е отлично редуциране на желязо, манган и сероводород. Това решение елиминира необходимостта от допълнителна аерация на водата.  При аерацията  съединенията на желязо, манган и сероводород се окисляват и при промиване на смолата се изплакват и изхвърлят в канализация. 

Трябва да се отбележи, че устройството позволява обмен на въздух  между регенерации (изпускане на въздух, всмукване на нов въздух). В случай на повишена потребност от кислород (например окисляване на желязо във вода с високо съдържание на сероводород ) въздухът ще се обменя например в средата на жизнения цикъл на смолата.

Серията OXYLINE е идеална за работа с хидрофори, при които водата не влиза в контакт с въздуха.

Katalox-Light® обработва водата със следните методи:
1. Механична филтрация (фини частици, TSS, мътност и др.)
2. Каталитично утаяване и сорбция (Fe, Mn, Cu, Pb и др.)
3. Адсорбция (As, тежки метали, радионуклиди)

Филтрация с точност ≤ 3 µm на:

 • твърди частици
 • мътност
 • органични вещества
 • утайки

Предимствата на Katalox-Light®

 • сертифициран WQA, отговарящ на стандарта ANSI / NSF 61 за контакт с питейна вода
 • много голяма повърхност
 • голям покриващ слой на MnO2 (10%)
 • не съдържа кристален силициев диоксид
 • ниско относително тегло - спестява вода за обратно промиване
 • честота на подмяна - през 7-10 години

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

 • обем смола 42,45 литра
 • вид смола Katalox-Light®
 • управление - автоматично
 • присъединяване 1 цол
 • работно налягане от 2,5 до 8,6  бара
 • оптимално работно налягане - 3 бара
 • работна температура  от + 4°C до + 43°C 
 • ел.захранване 230V-50Hz
 • максимален моментен дебит 2,1 м3/час
 • номинален дебит 1,4 м3/час
 • капацитет на помпа за промиване на смолата 1,8 м3/час

ПАРАМЕТРИ НА ВОДАТА

 • pH за премахване на желязо от 5,8 - 10,0 
 • pH за премахване на манган  от 5,8 - 10,0 
 • pH за премахване на желязо и манган 5,8 – 10,0
 • максимално съдържание на желязо  (Fe) до 70 мг/л
 • максимално съдържание на мандан (Mn) до 35 мг/л
 • максимално съдържание на сероводород (H S) до 15мг/л
 • органични съединения 0мг/л
 • Тези данни са валидни за каскадно пречистване с няколко системи. 

РАЗМЕРИ НА СИСТЕМАТА

 • ширина 335 мм
 • височина 1610 мм
 • дълбочина 285 мм
 • дълбочина с байпас 365 мм
 • височина вход/изход 1395 мм
 • размер на бутилка 12 х 52 инча

Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден