Рекламации

Много рядко, но все пак понякога се случва някой от филтрите да се повреди. Обикновено започва с малък теч. Да не забравяме, че системите са свързани с водопровода. Първото, което следва да бъде направено е да се ЗАТВОРИ СПИРАТЕЛЕН КРАН на входа на водата към филтъра или към системата за пречистване на вода.

СТЪПКИТЕ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧ НА ВОДА

  1. Спиране на подаване на вода. 
  2. Да се направят снимки.
  3. Свържете се с нас. Това може да стане по телефона или по имейла.
  4. В никакъв случай  не се опитвайте да поправяте филтъра.

КАКВО ДА НАПРАВЯ КОГАТО ИСКАМ ДА РЕКЛАМИРАМ ЗАКУПЕНИЯ В "ПАВИРАНИ" ЕООД ПРОДУКТ?

Първата стъпка е попълване на поместения по-надолу формуляр ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ. Служител на фирма Павирани ще се свърже с Вас на посочените във формуляра контакти.

*Протоколът за рекламация на “ПАВИРАНИ”ЕООД описва реда, формата и начина за подаване на рекламация , основан на Общите условия за доставка.

Моля, запознайте се с тези условия, преди да попълните формуляр за рекламация.

 1. Всички забележки, отнасящи се за продаваните от нас продукти, начина на обслужване и несъответствията между фактическото състояние и фактурата молим да съобщавате в писмена форма в офиса на фирмата намиращ се в в гр.Пловдив, ж.к. Тракия , до бл. 46 , Магазин за Строителни материали и ВиК  или на email: pavirani.1@gmail.com

2. Рекламациите се приемат само в писмен вид , придружени с официален документ за покупка и само въз основа на коректно и изчерпателно попълнен  ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

3. Връщането на повредените стоки следва да извършите само след получаване на съгласие от оторизиран служител на “ПАВИРАНИ”ЕООД. За конкретен случай служителят може да предложи вид транспорт за извършване на връщането. 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден