Пречистване на питейна вода - как да избера най-подходящата за мене филтърна система?

Асортиментът на филтърни системи за пречистване на питейна вода в онлайн магазина ни е голям. Това е причината клиентите  да се затрудняват в избора на филтърна система, която най-добре да задоволява техните нужди и да отговаря на разбиранията им относно чистотата и качеството на питейната вода. 

Непосредствен повод за настоящата статия е връщането на тристепенна система за питейна вода. Понеже удовлетворението на нашите клиенти е най-важно за служителите на фирма Павирани, естествено приехме системата, като приспаднахме цената на консумативите. В случая очакванията на клиентите към способността на пречистването от страната на тази филтърна система са били нереални. 

Анализирах случката и реших подробно да обясня възможностите, предимствата и недостатъците на предлаганите от нас филтърни системи за пречистване на водата за питейни цели. Осъзнавам, че на много места продаваните продукти се предлагат и описват като съвършени и без никакви недостатъци. Може би с тази статия правя лоша реклама на предлаганите в магазините ми филтри, но мисля, че ще помогна на заинтересуваните от чистата вода в избора на най-удачната за тях система. Истината е, че както нищо в живота не е идеално, така и филтриращите системи имат своите ограничения. 

Най-общо домашните филтърни системи за пречистване на вода за пиене са с или без мембрана за обратна осмоза.  

При системите за обратна осмоза водата се пречиства най-прецизно именно от мембраната. Предварителните филтри само подготвят водата за мембраната, тя е с нулева толерантност към хлора във водата. През самата мембрана се прецеждат почти само частици чиста вода. Филтрите след мембраната шлифоват вкусът на водата като отстраняват летливите субстанции (мирис) и добавят подходящи минерали. 

Предимствата на пречистената със система за обратна осмоза вода:

 • много чиста, без нежелани примеси вода
 • най-високо ниво на пречистване на водата при битовите системи
 • мембраната за обратна осмоза пречиства от водата вещества, които не могат да бъдат отстранени с обикновени филтри като например флуор
 • водата се пречиства без да бъде използвана "химия"
 • степента на пречистването на водата лесно се измерва с TDS метър.

Тук е мястото да уточня, че когато мембраната е нова, при измерване с TDS метъра стойностите намаляват с ок.  90%  в сравнение с тези на захранваща вода. Ако входящата във система за обратна осмоза вода е с 350 ppm, тази след мембраната (не след минерализатора) ще бъде с ок. 35 ppm. 

Защо тогава навсякъде се твърди, че системите за обратна осмоза пречистват от водата 98% от вредните вещества? TDS метърът измерва количество йони във водата. Това означава соли, основи и киселини. Този уред не е в състояние да измери количеството на органични съединения (например пестициди), механични замърсявания (утайки), хормони, остатъци от антибиотици,  вируси, бактерии и други подобни. Точно тези примеси се елиминират на 100% от системите за обратна осмоза. 

Недостатъците на системи за обратна осмоза:

 • заемат повече място (не се отнася за системи за обратна осмоза без резервоар)
 • по-висока в сравнение с други системи цена 
 • част от водата се изхвърля в канализацията

Има мнения, че водата пречистена със системите за обратна осмоза извлича полезните минерали от човешкия организъм. Доколко това е основателно предлагам всеки сам да прецени. Ще спомена само, че продаваните в магазините бутилирани трапезни води са пречистени с големи системи за обратна осмоза. Повече по темата в статията: Обратна осмоза вредна?

При филтърните системи без мембрана за обратна осмоза водата се пречиства в различна степен в зависимост от броя и вида на филтрите в системата.

Предлагам да анализираме два вида от продавани в магазините ни филтриращи системи.

1. Филтърна система за трапезна вода с капилярна мембрана EXCITO B

Тази филтрираща система включва 4 броя филтри + капилярна мембрана. Пречиства водата от хлор, механични замърсявания (песъчинки, утайки), голяма част от тежки метали и пестициди. Предимствата и недостатъците на тази система тук се разглеждат като се сравняват със системите за обратна осмоза.

Предимствата на филтърната система EXCITO B:  

 • компактна, заема много малко място
 • не деминерализира водата 
 • не изхвърля вода в канализация, филтрира се цялото количество
 • достъпна цена 

Недостатъците на филтърната система EXCITO B

 • отстранява от водата ок.  70% от нежеланите примеси
 • по-скъпи в сравнение със системите за обратна осмоза консумативи
 • степента на пречистването на водата не може да се измери с TDS метър

Тъй като системата EXCITO B пречиства от водата основно утайки, пестициди, хлор, вируси, бактерии, а те не са под формата на йони,  степента на пречистването на водата с тази система не е целесообразно да се измерва с TDS метър. 

Още едно уточнение: вкусът на водата не е показател за нивото на пречистването на водата. Той осезателно и много лесно се подобрява след филтрирането на водата с активен въглен. Разбира се активният въглен има удивителна способност да адсорбира много субстанции, но не е в състояние да отстрани всички вредни вещества. 

Същото ниво на пречистване на водата като EXCITO B гарантира новата система с капилярна мембрана на Аквафилтер Excito Wave. Предимството на Excito Wave е, че подмяната на филтрите е съвсем лесна.

2. Тристепенна система за питейна вода.

Тази филтърна система включва 2 броя механични филтри за вода и 1 брой филтър с активен въглен. На практика това са трите предварителни филтъра в системите за обратна осмоза. Тристепенната филтрираща система премахва от водата механични замърсявания (пясък, утайки), хлор и органични замърсявания, които може да адсорбира активният въглен. При всички положения тази система е много по-добър избор от кана с филтър. 

Предимствата на тристепенната филтърна система  

 • компактна, заема малко място
 • не деминерализира водата 
 • не изхвърля вода в канализация, филтрира се цялото количество
 • много достъпна цена 
 • евтини консумативи
 • може да се добавят допълнителни филтри (да се надгражда)

Недостатъците на тристепенната филтърна система 

 • много ниско ниво на пречистване на водата 
 • степента на пречистването на водата не може да се измери с TDS метър (веществата отстранявани при филтрирането на водата с тази система не присъстват във водата под формата на йони)

До тук откровено посочих както предимствата, така и недостатъците на предлаганите от фирмата Павирани домашни системи за филтрация на вода за питейн нужди. Надявам се тази информация да бъде полезна на клиентите ни и, че разполагайки с нея ще им бъде по-лесно да изберат най-подходящата филтрираща система, съотвестстваща на техните нужди и разбирания относно качеството на водата. 

А сега нека да помислим какво могат да пречистят от водата малките филтри във филтриращите кани?

НАЙ-ПРОДАВАНИТЕ ДОМАШНИ СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА СА:

стандартна 6 степенна система за обратна осмоза Supreme Premium RO 6

система с капилярна мембрана с лесна смяна на филтри  Excito B 

Повече информация може да намерите на посочените по-горе линкове.

Ако имате въпроси относно предлаганите от нашата фирма филтри за вода може да се свържете с нас чрез формата за запитвания на страницата с контактите или на посочения най-отгоре телефон за безплатни консултации.

 
Павирани ЕООД

  
2020-12-28 11:57:17

Когато водата е с много механични замърсявания е добре филтърът да бъде за многократна употреба и да може да се почиства. Предлагам филтър с точност на филтрация 40 микрона и с много лесно почистване: кат. номер 39197 След него може да монтирате още един филтър с точност на филтрация 20 микрона. Конфигурацията е следната: филтърна колона 3/4 цола (имаме също 1/2 и 1 цол) - кат. номер 39211 + филтърен патрон с кат. номер 3607. За пречистване на вода за питейни нужди предлагам тази система за обратна осмоза с кат. номер 3990. Това е при условие, че водата със сигурност не е микробиологично замърсена. Разбрах, че във Вашата вода няма микроби, но трябва да се следи да не се появят на по-късен етап.


Бано Банов

  
2020-12-27 21:34:32

Въпрос: Водоснабдяването на къщата ни е от сондаж. Водата е слабо варовита. От изследвания в лаборатория на ХЕИ направиха заключение, че е добра за пиене. В туби от 10 л има налята вода преди повече от година, която е бистра. За сега използваме водта само за готвене и миене. Основния проблем са песъчинки от сондажа. По трасето преди да се ползва водата има един мрежест филтър и един 10\" с патрон от 50 микрона, (патрона подменям ежемесечно). Потопяемата помпа е 370 W на дълбочина 22м, а налягането в системата е 2.6-3.5 bara. Каква система от филтри бихте предложили?


Павирани ЕООД

  
2019-11-06 06:15:07

Количеството изхвърляна в канализация вода зависи от много фактори. Най-важният от тях е налягането на водата. Качеството на мембраната, качеството на водата и температурата на водата също оказват влияние.  По принцип за  1 литър пречистена с осмоза вода 3 литра би трябвало да отиват в канализация.


Радостин Кушев

  
2019-11-05 20:40:56

Какво количество вода се изхвърля в канализацията при системата с обратна осмоза?


Павирани ЕООД

  
2017-10-18 11:37:50

При Excito Ossmo филтрите са комбинирани. Това, което пречиства водата в системите за обратна осмоза е мембрана.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден