Пречистване на вода в птицеферми.

Качеството на водата предоставяна за пиене на птици оказва голямо влияние върху здравето на животните и икономическата изгода от отглеждането им. При планиране и изграждане на промишлени ферми за животни този аспект често се подценява. За да могат птиците да разкрият своя генетичен потенциал и да донесат добра печалба, освен добри битови условия и подходящ фураж, трябва да им се осигури вода с много добро качество.

Използваната вода може да бъде от сондаж или от водопровод. При сондажната вода първата стъпка е лабораторен анализ. Изборът на технологията за пречистване на водата зависи от резултатите от анализа. При сондажи качеството на водата може да се променя, затова анализът трябва да бъде извършван периодично поне веднъж годишно. Предоставяната от ВиК дружества водопроводна вода обикновено идва от безопасен източник. Тя е хлорирана, което не се отразава добре върху благосъстоянието на птиците. Поради риска от замърсяване с опасни за домашните птици патогени, не се препоръчва използване на повърхностни води. Водните птици мигрират свободно, изхвърлят големи количества фекалии във водоемите при което пренасят много болести.

КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ  КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНА НА ПТИЦИ ВОДА?

Изискванията за чиста вода в птицеферми не се различават съществено от качеството на водата за пиене от човека. Водата не трябва да съдържа вредни примеси и патогенни микроорганизми. Водопроводната инсталация в съвременните ферми изисква водата да не бъде твърда. Свойствата на водата трябва да се регулират така, че да не оказват отрицателно въздействие върху храносмилателната система на животните. Освен това във водата не може да има странични продукти от дезинфекция.

Най-важните характеристики на питейната вода за домашни птици според експерти са:

  • микробиологична чистота;
  • без вреди химически вещества;
  • подходяща твърдост на водата;
  • подходящо pH на водата (за предпочитане неутрално, 6,5 – 8,5);
  • адаптирана към изискванията за видовете и възрастта на птиците температура;

Качеството на поднасяната на птици вода трябва редовно да бъде проверявано. Препоръчва се физико-химичен и микробиологичен анализ да се провежда най-малко 2 пъти годишно. Тестовете трябва да бъдат по-чести ако водата е от собствен водоизточник. Водата за анализ се взема от най-отдалечената поилка. Важно е да се следи и състоянието на водопроводната система, поилки и биберони. Цялата водна инсталация трябва редовно да се почиства и дезинфекцира. Да се обръща внимание на херметичността на системата, за да не попадат в нея външни замърсявания.

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРОБЛЕМИ С ВОДАТА В ПТИЦЕФЕРМИТЕ

1. Висока твърдост - котелният камък причинява многобройни щети: запушване на дюзи и тръби, способства образуване на бактериален биофилм по вътрешността на тръбите и принадлежности. При висока твърдост на водата намалява ефективността на дезинфекция. Освен това съдържанието на калций над 75 mg на литър е свързано с по-лоша абсорбция на хранителни вещества и лекарства. Прекалено високото съдържание на магнезий води до диария и лошо храносмилане.

2. Прекалено високо или ниско рН на водата. Използваната в птицеферми вода трябва да бъде с най-близко до неутрално рН. За поене на птиците е разрешено pH да бъде от 6,5 до 8,5. Прекалено високото или твърде ниско pH не е желателно поради отрицателното въздействие върху животните и самите водопроводни системи.

Високото, над 8,5 рН е пряко свързано с наличието на големи количества магнезий и калций във водата, т.е. водата има висока степен на твърдост. Вредите от твърдата вода са описани в точка 1.

Освен това алкалната вода не се понася добре от птиците. При продължителна консумация може да доведе до храносмилателни разстройства и диария. Когато птиците пият вода с високо рН намалява количеството поета от тях храна. Ефективността на дезинфектанти (като хлор) също е намалена.

Ниското pH на водата се свързва с по-бързото развитие на мухъл, дрожди и микроби. В допълнение, такава вода действа корозивно върху инсталация. Птиците не приемат достатъчно количество вода, когато тя е с киселинно рН. 

3. Високо съдържание на нитрати и нитрити.

Подаваната на птици вода не трябва да съдържа амоняк, нитрати или нитрити. Токсичността на нитратите до голяма степен зависи от възрастта на птиците. Усвояването на храна е затруднено при наличие на нитрати във водата, което води до по-бавно наддаване на тегло.

Нитритите са много по-вредни даже при по-ниски концентрации от нитратите. Нитритите причиняват нарушения в процеса на транспортиране на кислород от хемоглобина, което причинява опасна и водеща до смърт болест, наречена метхемоглобинемия.

4. Висока концентрация на желязо и манган.

Желязото участва в много физиологични процеси в птичи организми, но когато е в излишък то е токсично. Изследванията доказват, че вода, съдържаща повече от 0,6 mg Fe / л, може да доведе до проблеми с костната система, отрицателно да повлияе върху растежа и да повреди стените на капилярите на кръвоносната система. Високите концентрации на желязо във водата отрицателно влияят върху нейния вкус и мирис.

Високото съдържание на манган също се отразява зле на здравето на  домашни птици. Предизвиква увреждане на капиляри, централна нервна система, черен дроб. 

Неразтворимите частици желязо и манган се отлагат по вътрешните стени на водопроводна инсталация и образуват отлична среда за  бактериален биофилм. 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ПРЕПОРЪЧАНА ОТ ТЕХНОЛОГ ЗА ЯЙЦЕФЕРМА ИЗПОЛЗВАЩА 22м3/24 ЧАСА ТВЪРДА ВОДОПРОДНА ВОДА 

 
 
3. Автоматична колона с активен въглен Eco Optimo 140 с много надеждна глава Autotrol 263/742F 
 
 
Преди и след колоната с активен въглен се монтират манометри. Те служат за определяне на настройка, през колко дена да се извършва автоматична промивка на активния въглен в колоната. Промивките се извършват когато разликата в налягането на вход/изход е над 0.5 бара. Смяна на активният въглен - през 12 месеца. 
Има по-евтини колони с активен въглен с ръчна промивка, но те изискват постоянен контрол, затова не ги предлагам.
UV  лампата след колоната с активен въглен е за микробиологично обезпечаване. Активният въглен е среда, в която при отсъствие на хлор, може да се развият опасни микроорганизми. 
 
При дезинфекцията на поилките и другите принадлежности да се внимава дезинфектантът да не попадне в обработваната от предложените системи вода. 
 
ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА
Системи за обратна осмоза с голяма производителност също са добър вариант за осигуряване на чиста вода за птици. В този случай в пречистената с осмоза вода се добавят подходящи за вида и възраста на птиците минерали.Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден