Поддръжка на UV лампи за стерилизация на вода.

02 Apr 2024

За най-добра стерилизация на вода с UV лампи е много важно ултравиолетовите лъчи да могат да проникват в третираната вода. За това е необходимо не само да се генерира достатъчна доза радиация. Много важно е да се гарантира адекватно качество на водата, редовната подмяна на  UV излъчвателя и чистота на разположена вътре защитна кварцова тръба.

Списък от дейности по поддръжка на УВ стерилизатори за вода:

  • подмяна на предвартителните филтри.
  • ежегодна подмяна на UV излъчвателя.
  • почистване или смяна на защитната кварцова тръба.

ВАЖНО!!! UV излъчвателят на системата за стерилизация на вода да не се докосва с голи ръце!  Никога да не се докосва УВ излъчвателят и кварцовата тръба с голи ръце! Монтажът и подмяната на тези елементи трябва да се извършва с ръкавици. Отпечатъците от ръцете остават върху стъклото и намаляват количеството на радиация. Това също може да доведе до съкращаване живота на излъчвателя.

Как да се поддържа максимална ефективност на UV стерилизатори за вода?

  1. Редовно да се проверяват предварителните филтри за вода. Да се подменят когато се замърсят. Тъй като корпусът на филтърните колони е прозрачен, лесно се установява когато механичните филтри за вода се затлачат.
  2. UV излъчвателите постепенно се износват и губят мощността си. Поради това те периодично трябва да бъдат заменяни. Срокът за подмяна на излъчвателя се определя от производителя.  Най-често животът на излъчвателя е около 9000 часа или една година. Новият излъчвател обикновено губи 20% от интензитета си през първите 100 часа употреба и поддържа това ниво през следващите няколко хиляди часа.  UV  системи, които са снабдени с подходящо калибриран UV сензор, предупреждават със звуков или светлинен сигнал когато силата на UV радиацията падне под определена стойност.
  3. Да не се забравя и за периодичната смяна на кварцовата тръба с нова, която се сменя по-рядко от УВ излъчвателя. Кварцовата тръба трябва да се подмени с нова когато е надраскана или не може да бъде почистена от наслоени натрупвания.Редовно да се проверява кварцовата тръба за евентуално натрупани върху нея наслоявания и да се избърсва с мек парцал. При твърда вода за премахване на варовиковите отлагания най-добре е да се използва лимонена киселина. За целта кварцовата тръба  се остави за една нощ в разтвор на лимонена киселина. Почистването може да се извърши и чрез изливане на този разтвор в корпуса на УВ лампата за дезинфекция. Да се предприемат необходимите мерки за защита на системата и да не се допуска преминаване на вода преди приключване на почистването. Някои модели  UV стерилизатори са оборудвани с механична или автоматична система от чистачки подпомагащи премахване на утайки.

UV лампите за стерилизация на вода са предназначени да работят непрекъснато и продължително, включително и в случаи, когато през тях не преминава вода. Лампата НЕ трябва да се бъде изключвана, освен при по-дълго отсъствие, когато водата няма да се използва в продължение на най-малко една седмица. Честото включване и изключване на УВ лампата скъсява нейният живот. UV излъчвателят достига пълната си мощност няколко минути след включване на лампата. Втората причина поради която УВ стерилизаторът не трябва да се изключва е евентуално вторично замърсяване на водата. UV лампата убива бактериите само в точката, в която се осъществява контакт на УВ лъчите с водата. За разлика от дезинфекцията с хлор, във водата не остава вещество, което да предпазва водопроводната инсталация от развитие на микроби. Всеки път, когато във водопровода проникне необеззаразена вода, водопроводната инсталация трява да се дезинфекцира. В противен случай, бактериите могат да се развият в тръбопровода след лампата и това да доведе до повторно заразяване на пречистената вода.

Ако токът често спира, трябва да се осигури допълнително резервно захранване на УВ лампата. За гарантиране на непрекъснато ел.захранване на УВ стерилизатора, добре е той да се оборудва с UPS батерия.

През първите шест месеца след на монтажа на UV стерилизатора, водата трябва ежемесечно да се тества за наличие на колиформи и други опасни бактерии. В случай на откриване на тези бактерии, трябва да се провери интензитета на лампата и да извърши дезинфекция на водопроводната система в цялата къща с помощта на специален химикал.

Правилната поддръжка започва още в момента на монтажа. Да се избере подходящо място, което да е съобразено с размера на УВ системата. УВ стерилизатори за вода се монтират на входа на водопровода, след хидрофора. Изборът на местоположението трябва да се съобрази и с нуждата от електрическо захранване. Следователно трябва да бъде мястото, където не съществува риск от наводнение. UV лампата може да се монтира хоризонтално или вертикално, но най-добри условия за нейната работа осигурява вертикалното положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обеззаразената с бактерицидна УВ лампа вода НЕ трябва да се съхранява в пропускащи светлината съдове. Част от микроорганизмите произвеждат ензими, които са способни да поправят увреденият ДНК код. Този процес е възможен само при наличие на светлина. За предотвратяване на това явление, за съхранение на обеззаразена с УВ лъчи вода да се използват само непропускащи светлина контейнери.

Коментари

Laura Willson

Оставете вашето мнение

Невалидно

Невалиден

Моля напишете коментар


Top