Омекотяване на вода - най-често задавани въпроси.

05 May 2024

КАК РАБОТИ И ОМЕКОТЯВА ВОДАТА ОМЕКОТИТЕЛНАТА СИСТЕМА?

В бутилката (колоната) на омекотителните системи за варовита вода има специална, орицателно заредена йонообменна смола. Разтворените във водата и отговорни за нейната твърдост йони са положително заредени. Когато водата преминава през смолата калциеви и магнезиеви йони се отнемат и се заменят с натриеви йони. Това е причината омекотителнте инсталации с йонообменна смола да са толкова ефективни и при правилен подбор на уреда гарантират пълно омекотяване на вода. Когато капацитетът на йонообмен се изчерпи, автоматичният програматор включва регенерация на смолата. По време на регенерацията настъпва обратен процес, калций и магнезий в смолата се заменя с натрий и се изплаква в канализацията. Домашните системи за омекотяване на вода фабрично са нагласени за провеждане на регенерация в 2 часа през нощта. Това лесно може да бъде променено и поцесът на регенерацията да бъде задейсвтван в удобно за потребителя време, когато няма консумация на вода.  

КЪДЕ СЕ МОНТИРА ОМЕКОТИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ВАРОВИТА ВОДА?

Омекотителните системи имат за задача да омекотяват водата, която ще се ползва във всичките точки и ще захранва всичките уреди. Това означава, че най-добре е да се монтира на входа на водата, на основния тръбопровод захранващ с вода целия дом. Ако захранването с вода става с два щранга, може да се инсталират два броя малки системи или само една където е по-важно водата да е мека. Всчките филтри за вода и системи се монтират след и никога преди водомера.

КОГА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗАКУПУВАНЕ НА ОМЕКОТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВОДА?

Когато твърдостта на водата надвишава 10 немски градуса е препоръчително да се инсталира омекотителна система за вода. При тази твърдост на водата се забелязват редица негативни явления, като отлагане на котлен камък в бойлера, запушване на душовете, дюзите на кафе машини, варовикови отлагания по душ кабините, плочките и всички повърхности, които влизат в контакт с твърдата вода.

КОЛКО ЧЕСТО СЕ НАЛАГА ПОДМЯНА НА ЙОНООБМЕННА СМОЛА?

Благодарение на процеса на регенерация йонообменната смола може да работи в продължение на много години. Обикновено в домашните инсталации, смолата работи безотказно над 10 години. Ако след осмата година на работа на омекотителна инсталация водата не се омекотява трябва да се помисли за подмяна на смолата.

КОГА СЕ ЗАБЕЛЯЗВА РАЗЛИКА В КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА?

Качеството на водата се подобрява веднага след монтажа на омекотителна инсталация. Това се забелязва след измиване на косата, която става по-мека. След къпане с мека вода кожата е хидратирана и няма нужда от нанасяне на кремове и лосиони. Прането е свежо и чисто въпреки, че се използват по-малко количество перилни препарати. След инсталиране на битова омекотителна система, твърдата вода в дома се превръща в мека. Домашните омекотителни инсталации не са скъпи, инвестицията в закупуването им се възвръща за няколко години. Меката вода спестява пари за ремонт и закупуване на нови домакински уреди, намалява разходите за ел.енергия, за перилни и почистващи препарати.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТЕРМИНЪТ „ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА“?

Едно от качествата на водата е нейната твърдост. Водопроводната вода съдържа много разтворени вещества и минерали. Минералите, които най-често причиняват нейната твърдост са калций и магнезий, които присъстват във водата обикновено във вид на калциев (магнезиев) карбонат (CaCO3) или калциев (магнезиев) сулфат (CaSO4).

В България за определяне на нивото на твърдост на водата най-често се използва скалата в немски (°d) или френски (°f) градуси. При лабораторен анализ полученият резултат е в mval/l(mg∑qv/l; mgeqv/l). Калкулатор за преобразуване на различни единици на твърдостта на водата. 

Твърдостта на водата може да бъде временна или постоянна. Временната твърдост може да бъде премахната с преваряване и е предизвикана от карбонати. Тази твърдост причинява отлагане на котлен камък по нагревателите на уреди. Постоянната твърдост на водата не може да бъде отстранена с преваряване на водата и е предизвикана от сулфати или хлориди. Постоянната и временната твърдост на водата успешно се елиминират с омекотителна инсталация за вода.

Твърдата вода не е вредна за живите организми, но причинява редица проблеми и щети в домакинските уреди и водопроводни инсталации. 

КАКВО ПРЕДИЗВИКВА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА?

Водата е много добър разтворител. При преминаване през почвата и най-вече през варовиковите скали, тя разтваря и поглъща минерали (предимно калций и магнезий), които причиняват нейната твърдост.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПИЕ ОМЕКОТЕНА С ОМЕКОТИТЕЛНА СИСТЕМА ВОДА?

Водата омекотена с омекотителна система не е вредна за пиене. Все пак хората, които спазват безсолна диета трябва да имат предвид, че на всеки 1 немски градус  се добавя около 8.2 мг натрий на 1 литър вода. При изчисляване на дневния прием на сол това трябва да взема предвид. С пиене на 3 литра омекотена вода се консумират около 344.4 мг натрий, което съответства на около 0,87 г сол.  За сравнение, това количество сол се съдържа в 1 филия бял хляб.

Трябва да се има предвид, че системите за омекотяване с йонообменна смола не пречистват водата, т.е. не премахват вредни съединения. За пречистване на вода за пиене и приготвяне на храна препоръчваме специални системи за питейна вода

СОЛЕН ЛИ Е ВКУСЪТ НА ОМЕКОТЕНАТА ВОДА?

Не, соленият вкус идва от натриевият хлорид. В омекотената вода се увеличава съдържанието на натрий, а количеството хлорид остава непроменено. Омекотената вода не е солена вода.

ПРЕМАХВАТ ЛИ  ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НЕОБХОДИМИЯТ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО КАЛЦИЙ?

Калций и магнезий, които се намират във водата много трудно се усвояват от човешкия организъм.Съдържаща калций вода осигурява само малка част от нуждите на организма от този минерал. Ролята на водата в доставката на калций е съвсем маргинална. В районите, където водата е естествено мека не се наблюдава съществен дефицит на калций сред местното население.

СЪЗДАВА ЛИ СЕ В ОМЕКОТИТЕЛНА СИСТЕМА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БАКТЕРИИ?

Застоялата вода благоприятства развитие на икроорганизми. Водните потоци постоянно преминават през омекотителна система, така че не съществува риск от развитие на бактерии. Ако през продължителен период от време водата не се използва, напр. при по-дълго отсъствие, в устройството може да се активира функцията, която позволява на омекотителя смолата да се регенерира и промива през определен пероид (например през 10 дена) и по този начин да се предотврати развитието на бактерии. Омекотяване на вода предотвратява растежа на опасни бактерии като Legionella, които се натрупват в котлени отлагания.

СКЪПА ЛИ Е ПОДДРЪЖКАТА НА ОМЕКОТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВОДА?

Поддръжката на омекотителна инсталация за вода се състои в периодична подмяна на механичен филтър за вода и досипване на сол в контейнера. Цената на механичен филтър за вода за еднократна употреба е ок. 3 лева. Механичен филтър за многократна употреба, който може да се измива е на цена ок. 9 лева. Един чувал таблетирана сол струва 21 -25 лева и е достатъчен за 2-3 месеца.

КАКВА СОЛ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОМЕКОТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВОДА?

Таблетираната сол лесно се разтваря и не образува буци, затова се препоръчва за омекотителните системи. Продаваната от Павирани ЕООД таблетирана сол е с висока чистота и се препоръчва за всички омекотителни инсталации.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ОМЕКОТЯВА ВОДА ОТ СОБСТВЕН ВОДОИЗТОЧНИК – СОНДАЖ ИЛИ КЛАДЕНЕЦ?

При пречистване на сондажна вода се подхожда индивидуално според качеството на водата задължително установено с лабораторен анализ. Да, водата от собствени водоизточници може да бъде поддавана на процес на омекотяване. Ако се установи завишени нива на манган и/или желязо се използват системи с мултифункционална смола или водата трябва предварително да се обработи с подходящ уред за премахване на тези съединения. 

Как се взема проба за анализ л какво да се изследва може да научите в темета "Анализ на сондажна или кладенчова вода".

ЗАЩО ВОДОПРОВОДНАТА ВОДА НЕ СЕ ОМЕКОТЯВА ВЪВ ВиК ДРУЖЕСТВА?

Водопроводната вода според нормите за питейна вода трябва да бъде безопасна за човешкото здраве. Твърдата вода не е вредна за здравето на човека.  

Коментари 5

Laura Willson

Laura Willson
Павирани ЕООД

По време на регенерация, в зависимост от големината, омекотителна система изхвърля 3-4 кг сол. Солта пречи на развитие на бактериите в пречиствателни станции. Производителите на тези станции съветват отпадъчната в процеса на регенерация солена вода да се отвежда в дренажно поле.

2023-11-22 14:24:49
Laura Willson
АТАНАС ЛАЗАРОВ

Въпрос; Имам биологична пречиствателна станция за отпадните води. Дали при промиването на смолата със соли ще се наруши работата на станцията?

2023-11-22 13:05:20
Laura Willson
Павирани ЕООД

Системите за омекотяване на твърда вода премахват само калций и магнезий. Това означава, че калциев карбонат се превръща в натриев карбонат. Тези съединения също остават следи по стъклата. Разликата е, че когато изсъхнат се отстраняват по-лесно. В заключение, само омекотителна система не е достатъчна за измиване на стъкла. Нужно е водата да бъде деминерализирана. Това става със система за обратна осмоза.

2023-08-25 12:10:57
Laura Willson
Петър Стефанов

Здравейте! Ако водата от тази система се използва за измиване на повърхности вкл. стъкла, по тях ще остават ли следи, след като водата изсъхне, щом се премахва варовика от системата?

2023-08-22 21:31:33
Laura Willson
Алекс

Здравейте, ползвах техническа консултация от г-н Оник и съдействие за повредени части. Перфектно консултиране, бързо изпращане на необходимите части. Благодаря, за професионализма и акуратността. Поздрави Алекс

2021-12-07 14:47:27

Оставете вашето мнение

Невалидно

Невалиден

Моля напишете коментар


Top