омекотителна система за вода Supreme Soft 32

4.48 до 5 / 23 гласа
(4 Мнения)


1735.00 лв.

на 12 вноски по 167.14 лв.

Системата за омекотяване на твърда вода Supreme Soft 32 е предназначена за къщи с до 10 - 12 живущи и други обекти с голямо потребление на вода. Максимален дебит 3.2 м3/час. Гаранция от 3 до 10 години. 

 

Системата Supreme Soft 32 е окомплектована с байпас и маркуч за отпадна вода. Преди системата задължително се монтира механичен филтър за вода 20 или 25 микрона. Неспазване на това условие води до непризнаване на гаранция.

ИНСТРУКЦИЯ НА УРЕДИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ТВЪРДА ВОДА SUPREME SOFT

ОПИСАНИЕ И АСОРТИМЕНТ НА УРЕДИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА SUPREME SOFT

ПРЕДИМСТВАТА НА СИСТЕМА ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ТВЪРДА ВОДА SUPREME SOFT

 • икономична - нисък разход на сол и вода
 • висококачествена моносферична йонообменна смола Lewatit
 • UpFlow регенерация 
 • регенерация с мека вода
 • сух резервоар за сол 
 • заздравен и устойчив корпус
 • дълга гаранция - до 10 години
 • компактни размери
 • информация на дисплея подсещаща за добавяне на сол
 • всеки уред притежава сериен номер
 • настройки за твърдост на водата в немски, френски градуси и ppm 

ЗАЩО ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИСТЕМА SUPREME SOFT 32 Е ПО-ИКОНОМИЧНА?

 • специалната моносферична йонообменна смола Lewatit е по-производителна от използваната в традиционните омекотителни системи смола 
 • противотокова регенерацията UpFlow икономисва вода и сол за регенерация на смолата

Йонообменната смола е под формата на малки зрънца гел. Големината на зрънцата при моносферичната смола Lewatit е еднаква. Това води до:

 • по-равномерно разпределение на водния поток и солевия разтвор
 • работи не само на повърхността на зърното, но и вътрешната й част
 • повишена механична якост
 • увеличена устойчивост на химикали
 • по-малък спад на налягане

Противотокова регенерация UpFlow не изисква предварително изплакване на смолата с вода в първия етап на регенерация. Регенерацията започва направо с промиване на смолата със солевия разтвор. Солната луга се подава към смолата отдолу нагоре. В долната част на бутилката със смолата количеството вода е малко. Следователно, не настъпва разреждане на солевият разтвор.

Регенерацията на смолата започва от най-малко изхабени слоеве към повече износени. Това води до:

 • намаляване на консумацията на сол и вода за регенериране
 • намаляване на изхвърляна по време на регенерация вода                                 
 • по-ефективно действие на йонообменна смола
 • дълготрайност на йонообменна смола
 • пропорционална и много по-ефикасна регенерация на смолата    

ГАРАНЦИЯ ЗА УРЕДИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ТВЪРДА ВОДА SUPREME SOFT      

Производителят на Supreme Soft и следователно дистрибуторът за България Павирани ЕООД дават следната гаранция:

 • 10 години гаранция за корпус и бутилка за йонообменна смола
 • 5 години гаранция за програматора
 • 3 години гаранция за контролния панел, електромагнитен клапан и поплавък

СУХ РЕЗЕРВОАР ЗА СОЛ ПРИ УРЕДИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА  ВОДА SUPREME SOFT

Уредите за омекотяване на твърда вода Supreme Soft използват мека вода за образуване на солев разтвор, който регенерира йонообменна смола . За целта омекотителят налива мека вода в резервоара с таблетирана сол 15 минути преди започване на регенерация. При този тип високотехнологични системи, това време е достатъчно за постигане на подходяща концентрация на разтвора. Голямото преимущество е, че през останалото време резервоарът остава сух, което предотвратява образуване на твърди и трудни за разбиване буци сол. 

КОНСТРУКЦИЯТА НА СИСТЕМИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА SUPREME SOFT

LSD дисплей в омекотители за твърда вода SUPREME SOFT е с функция подсветка, така че информацията може да се вижда и на тъмно. 
Програмирането на системите SUPREME SOFT е много лесно и интуитивно. 
Резервоарът за сол е в предната част, капакът лесно може да бъде свален. Това улеснява допълване на сол.
Правилно изчислени размери на корпуса на SUPREME SOFT улеснява монтажа дори в малки пространства. 
Маркучите за отпадъчна вода са включени в комплекта на всеки омекотител SUPREME SOFT.

ПРОТИВОПОТОЧНА РЕГЕНЕРАЦИЯ UP-FLOW

По време на противопоточна регенерация, Up-flow солевият разтвор се подава от долу на горе. Смолата в долната част на колоната е найизтощена и е с най-малко количество вода. Това означава, че солевият разтвор  няма допълнително да се разреди преди да достигне до следващите пластове. Освен това регенерацията ще се проведе по-равномерно - от повече изтощени пластове смола до по-малко изтощените.  
Пропорционалната регенерация се провежда в случаи когато йонообменната способност на смолата не е изцяло изчерпана и управляващата глава е започнала регенерация след изтичане на зададеното време. Контролерът изчислява колко сол е необходима за регенерация само на изтощената смола. 
Предимствата на UP-FLOW регенерация и моносферична смола:

 • Пропорционална регенерация
 • Намалена консумация на сол и вода 
 • По-малко отпадна вода 
 • По-голяма производителност на йонообменна смола

КАК РАБОТИ СИСТЕМА ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ТВЪРДА ВОДА SUPREME SOFT?

1. РАБОТЕН РЕЖИМ - ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА.

Твърдата вода (червено) влиза в уреда и преминава през йонообменна смола от горната част към долните слоеве. По време на преминаването на водния поток през смолата настъпва замяна на причиняващи твърдост на водата калциеви и магнезиеви йони с неутрални натриеви. Когато водата достигне долният слой на йонообменна смола тя вече е напълно омекотена. След това, меката вода се засмуква и чрез дистрибутор се отправя към изхода на главата, а от там към водопроводната инсталация. Резултатът е мека вода (синьо).

2. НАЛИВАНЕ НА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА СЪС СОЛ

Петнадесет минути преди планираната регенерирация на йонообменна смола, системата налива мека вода в резервоара с таблетирана сол. Когато системата е в работен режим (омекотява твърда вода) резервоарът за сол е сух. Това предотвратява образуване на твърди и трудни за отстраняване буци сол, което е честа причина за повреда на системи за омекотитяване на вода. При използване на некачествена сол за регенерация, може да настъпи втвърдяване на солта. През времето на наливане на водата за образуване на солев разтвор уредът продължава да омекотява водата. Водата в домашната инсталация е мека. Регенерацията на смолата при Supreme Soft e пропорционалнa. Това означава, че налятото количество мека вода е съобразено с реалните нужди и нивото на износване на йонообменна смола. Получената концентрация на солената луга е оптимална.

3. ОБРАЗУВАНЕ НА СОЛЕВ РАЗТВОР

След напълване на резервоара със сол с достатъчно количество мека вода, устройството изчаква лугата да достигне нужното насищане. Таблетките сол се разтварят в налятата вода. Производителят е изчислил, че 15 минути са достатъчни, за постигане на правилна концентрация на разтвора, който да регенерира йонообменната смола. При обикновените системи за омекотяване на твърда вода, водата остава в резервоара със сол между отделните регенерации. При Supreme Soft резервоарът  между регенерациите е сух. По време на разтваряне на солта, устройството продължава да работи т.е. да омекотява вода. През това време потребителите могат да ползват мека вода.

4. РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ЙОНООБМЕННА СМОЛА

Това е съществения етап от регенериране на йонообманна смола. Солевият разтвор е засмукван към бутилката със смола. Той промива смолата отдолу нагоре, регенерацията e противоточна (UpFlow). Това е по-ефективен начин на регенериране на йонообменна смола. Солената луга първо преминава през по-малко износени слоеве смола. По време на регенерация водата, която се подава към водопроводна инсталация е твърда. Времето на регенерацията най-често се нагласява за 02:00 часа през нощта, когато потреблението на вода е най-малко.

5. ИЗПЛАКВАНЕ НА ЙОНООБМЕННА СМОЛА ОТ ОСТАТЪЦИ НА СОЛЕВА ЛУГА

В този етап йонообманна смола се промива за да се премахнат остатъците солевия разтвор от повърхността на смолата. Твърда вода се подава към дъното на бутилка със смола  и преминава през цялата повърхност на смолата. Останалите натриеви йони се изплакват. Водата , която промива смолата се изхвърля в канализация. Без този етап на регенерация водата би имала солен вкус. По време на промиването на смолата водата във водопроводната инсталация е твърда. След промиването системата се превключва в работен режим и започва да омекотява вода.

В НАШИЯ СТРОИТЕЛЕН МАГАЗИН БИЛДО ОМЕКОТЯВАМЕ ВОДАТА СЪС СИСТЕМАТА SUPREME SOFT 32

Най-лесният начин за присъединяване на системата към водопровода е с меки връзки.

 

АСОРТИМЕНТ НА СИСТЕМИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ТВЪРДА ВОДА ОТ СЕРИЯТА SUPREME SOFT

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

►количество смола 32 литра;

►препоръчван максимален дебит 3.2 м3/час (зависи от твърдостта на водата) ;  

►мин. работно налягане 1.4 бара

►макс. работно налягане 8.3 бара

►мин. работна темп. +2°C

►макс. работна темп. +48°C    

►ел.захранване 230/50 V/Hz

►присъединяване към водопровода 3/4 цола външна резба;
 
►байпас 1 цол

►управление - електронно, автоматично по обем,  програматор  Erie 541N89;  

►размер на бутилката със смолата 10X35

►вид смола  - моносферична йонообменна смола

►вид регенерация - противотокова UpFlow

►разход на сол за регенерация - 4 кг 

►разход на вода за регенерация - 141 л (при налягане 3 бара);

►номинален капацитетет (м³x°f)   163

►номинален капацитет (м ³x°d)   93

►обменен капацитет за кг сол (m³x°f)  41                                        

►обменен капацитет за кг сол (м³x°d)  23

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО                                                                     

►размери 34.5х108.4х57.3 (шир./вис/дълб. в см)

►дълбочина с байпас 65.8 см

►височина вход/изход 93.3 см

►височина вход/изход с байпас  93.9 см

►тегло 41 кг

►тегло с байпас 41.5 кг

►макс. обем на резервоара за сол 125 кг

 

 

Павирани ЕООД

  
05.06.2019

Изтрих част от коментара на Г-н Нанов понеже съдържа обидни квалификации.


Димитър Нанов

  
05.06.2019

petko boychev, марш в първи клас,....................................


Павирани ЕООД

  
16.10.2018

Това, че резервоарът е сух означава, че системата налива мека вода в резервоара за сол (за образуване на солов разтвор, който регенерира смолата) преди самата регенерация. В този случай се предотвратява евентуално създаване на твърди буци сол. Това не означава, че в резервоара за сол няма да има никакво количество вода. След изтегляне на разтвора остава, но количеството е малко. При по-обикновените омекотители вода в резервоара се налива след провеждане на регенерация. В този случай се налива твърда вода, която по-трудно разтваря солта. Резервоарът се зарежда както е в инструкцията. Не е добре да се препълва, затова препоръка е когато се насипва сол да се пълни до ок. 2/3 от резервоара. Не е проблем ако сложите малко повече.


petko boychev

  
03.10.2018

zakupih ot vas omekotitel supreme soft 32.v instrukzijta se preporachva zaregdane sas sol 1/3 do 2/3 ot obema. v sajta se govori za suh rezervuar. tova znachi li che pri vsjka regenerazia se zarejda sas sol.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден