нанофилтрация


Нанофилтрация при пречистване на вода е технология на обработка на вода с една степен по-малко прецизна от обратна осмоза. Мембрана за нанофилтрация (NF) отстранява всички замърсители въведени във водната среда от естествени природни процеси и от човешката дейност. При нанофилтрацията от водата се елиминират вируси, бактерии, пестициди, тежки метали и други вредни примеси. Във водата остават полезните минерали. 

Методът нанофилтрация (NF) при пречистване на водата може да се използва за премахване на твърдостта на водата. Системите за нанофилтрация могат да елиминират над 90% от калциеви и магнезиеви йони. Порaди това нанофилтрацията се препоръчва за пречистване на водата преди йонизатори за алкална вода.

Top