Къде и как се монтира омекотителна инсталация за варовита вода?

01 Mar 2021

Монтаж на омекотителна система за варовита вода в къща или апартамент.

Основната цел след монтажа на система за омекотяване на варовита вода е водата да е мека в цялата водопроводна инсталация. Това предопределя системата да бъде монтирана в началото на водопровода, непосредствено след водомера. Когато живеем в къща, най-често няма проблем с предоставяне на подходящо пространство. Когато става въпрос за апартамент, в който има един захранващ щранг и преди ремонта на банята се планира инсталиране на омекотителна инсталация, също е сравнително лесно да се намери подходящо място. Предлагат се достатъчно компактни омекотители. Сложно става когато апартаментът е с два водомера, следователно два отделни водопроводни кръга. Решението в този случай е, ако апартаментът е още на фаза ремонт, двата кръга да се обединят. Другото решение в случая е да се монтират два малки омекотителя или да се избере кой от двата кръга захранва по-важни домашни уреди или точки на водоподаване. 

Кой може да монтира омекотителна инсталация за варовита вода?

Най-често омекотителните инсталации за варовита вода се монтират от водопроводчик. Имайте предвид, че не всеки водопроводчик е квалифициран и може правилно да присъедини омекотител за вода към водопроводна система. Ако потребителят не  се притеснява да изпълнява технически подобрения в дома, той сам може да извърши монтажа. Това не води до отпадане на гаранция. Във фирмата Павирани има специалисти, които по телефона могат да помогнат със съвети и препоръки. Телефоните са предоставени на сайта: https://pavirani.com/ . Също така, на сайта, в раздел инструкции са публикувани подробни ръководства за монтаж и настройки на всяка от омекотителните системи за вода.

Какво е нужно да се знае за монтажа на омекотителна инсталация за варовита вода?

Определеното за монтажа на омекотителна инсталация за вода място трябва да бъде в близост до канализация и да има възможност от ел.захранване. Връзката с канализация за отвеждане на отпадна по време на регенерация вода, може да се направи на височина не по-голяма от 70 см над нивото на управляваща глава. Да се помни също да се остави достатъчно място за удобно зареждане на омекотителна система с таблетирана сол. 

В помещението, където ще се инсталира омекотителна система, температурата не трябва да пада под +4 °C.  

Преди омекотителна инсталация за варовита вода задължително се монтира механичен филтър за твърди частици с минимална точност на филтрация 40 микрона. Предлаганите от нас омекотителни системи са с байпас, но е силно препоръчително изграждане на външен байпас със спирателни кранове, за да има възможност при необходимост водата да се подава директно към водопровода, без да минава през омекотителя. 

Схема на монтаж на омекотителна инсталация за варовита вода

Автор: Анна Николова

Коментари 4

Laura Willson

Laura Willson
Павирани ЕООД

Омекотителна система може да се монтира в баня. В този случай, по-добре да се избере система с опростено управление, с по-малко електроника.

2024-05-17 19:42:21
Laura Willson
Тодор Аврамов

Здравейте, може ли да се монтира омекотителя в банята, естествено не под душа? Проблем ще има ли за програматора от изпаренията при къпане? Благодаря!

2023-02-05 13:46:50
Laura Willson
Павирани ЕООД

Да, може да се монтира във външна шахта, но трябва да се осигури добра хидроизолация. Не трябва да се допуска и замръзване на системата.

2023-01-25 17:56:19
Laura Willson
Златинка Чалова

Здравейте. Възможен ли е монтаж на система за омекотяване на вода във външна водомерна шахта?

2023-01-24 15:31:47

Оставете вашето мнение

Невалидно

Невалиден

Моля напишете коментар


Top