Калкулатор за твърдост на водата

Твърдостта на водата може да се определя в различни мерни единици:

 • немски градуси  (°dH)
 • френски градуси  (°fH)
 • английски градуси  (dGH, °e) 
 • ppm (mg CaCO3/l)
 • mmol/l (ммол/л)
 • mval/l = mg∑qv/l = mgeqv/l (millival per litre)
 • gr/gal(US) (grain CaCO3/gal(US))
 • mg CaO/l
 • mg CaCO3/l
 • mg Ca2+/l
 • mg Mg2+/l

В България за измерване на твърдостта на водата е прието да се използват немски, френски градуси, а при лабораторни изследваниа mgeqv/l.

Конвертиране (преобразуване) на различни мерни единици на твърдост на водата най-лесно се извършва с онлайн калкулатор.

 Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден