Как се пречиства водата с битовите системи за обратна осмоза?

Пречистването на вода със системите за обратна осмоза изглежда много сложно. Тук ще се постарая да обясня принципът, по който работят системите за обратна осмоза и защо пречистването на водата с тези системи е толкова ефективно.

Системите за обратна осмоза се състоят от;

  • предварителни филтри 
  • мембрана за обратна осмоза
  • постфилтри
  • резервоар за чиста вода
  • батерия за чиста вода

Предварителната филтрация на водата подготвя водата за осмотичната мембрана. Тя включва механично пречистване и пречистване с активен въглен. Механичното пречистване премахва от водата песъчинки, утайки и други неразтворени във водата частици. Активният въглен отстранява хлора, органични съединения, пестициди. Мембраните за обратна осмоза са много чувствителни към свободния хлор, затова е много важно навременна подмяна на филтъра с активен въглен.

След преминаването през предварителната филтрация водата се отправя към мембрана за обратна осмоза, където настъпва съществения етап от пречистването. Под въздействието на налягане водните частици преминават през микроскопичните отвори на мембраната и се отвеждат към резервоара. Замърсяванията с част от водата се изхвърлят в канализацията.

Как е възможно чистата вода да премине през порите в мембраната, а примесите да не могат?

Водната молекула е с най-малкия размер от всичките химични съединения. Размерът й е по-малък от тежките метали, флуор, пестициди, нитрати, органични съединения, бактерии, вируси, остатъци от почистващи, козметични и медицински препарати и всякакви други намиращи се във водата примеси. Отворите в осмотичната мембрана са малко по-големи от частиците на водата и позволяват преминаването на водата.

Преминалата през мембраната чиста вода отива в буферня съд под налягане. С отваряне на крана на канелката водата от резервоара се насочва към постфилтър с активен въглен, който поглъща летливите вещества, като по този начин подобрява вкуса и аромата на водата. Следващия етап е обогатяване на водата с минерали. Тази функция изпълнява минерализаторът от специално подбрани субстанции. 7 степенните системи за обратна осмоза имат добавен и йонизатор, който активира и структурира водата.

Да обобщим най-важното:

Всичките системи за обратна осмоза работят на един и съши принцип.
Всичките системи за обратна осмоза имат едни и същи основни елементи.
Различно е качеството на филтрите и мембраните включени в системите.

Защо е толкова важно качеството на материалите употребени за направата на системите за обратна осмоза?

Съдържанието на филтрите, материалите на филтърните корпуси, на резервоара и другите компоненти на системата са в контакт с вода предназначена за консумация. Те не трябва да съдържат и да отделят във водат вредни вещества. доказателство за безопасността на системата са съответните сертификати.

            НАЙ-ПРОДАВАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА.

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                           БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. 

Какви вещества премахват от водата системите за обратна осмоза?

На пратика битовите системи за обратна осмоза пречистват от водата 90% от разтворените в нея промеси. Какво означава това? Най-лесният начин за установяване на замърсеността на водата е измерване с TDS метър. Когато показанията на TDS за входяща вода е 350 ppm, водата след домашна система за обратна осмоза ще бъде с 35 ppm. 

  Арсен

 92-96%

  Барий

 95-98%

  Кадмий

 95-98%

  Калций

 94-98%

  Хлориди

 85-92%

  Цианид

 84-92%

  Флуориди

 85-92%

  Желязо

 94-98%

  Олово

 95-98%

  Манган

 94-98%

  Магнезий

 94-98%

  Живак

 95-98%

  Никел

 96-98%

  Нитрати

 60-75%

  Фосфати

 96-98%

  Калий

 85-95%

  Селен

 94-96%

  Натрий

 85-94%

  Сулфати

 96-98%

  Цинк

 96-98%


 

 

 

 

 Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден