Как да изберем омекотителна инсталация за вода?

Битовите омекотителни инсталации за вода с йонообменна смола напълно омекотяват водата и успешно решат проблемите свързани с твърдата варовита вода в дома. Предлагаме омекотителни системи за вода както за съвсем малки апартаменти, така и за големи къщи.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА НАШИТЕ НУЖДИ УРЕД ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА?

Най-важният показател при избора на битовите омекотителни инсталации за твърда вода е го количество йонообменна смола. От количеството смола зависи капацитетът на омекотяване на водата на уреда, т.е. колко вода може да омекоти за единица време. Битовите омекотителни системи обикновено са с 10, 20, 30 или 45 литра смола.

Приблизително се приема се, че капацитетът на омекотяване на вода в зависимост от количество смола е:

 • 10 литра – за много малки апратаменти (една баня, 1-2 живущи) и други обекти с максимално потребление на вода ок. 0,45 м3/час
 • 20 литра – за средни апартаменти (1 баня, 2-3 живущи) и малки къщи с максимално потребление ок. 0,75 м3/час
 • 30 литра – за големи къщи (3 бани, 5-8 живущи) и други обекти с максимално  потребление на вода ок. 1,1 м3/час
 • 45 литра – за обекти с максимално потребление на вода ок. 1,6 м3/час
 • 75 литра - при потребление 2,2 м3/час, автомивки и други подобни обекти

​Тези препоръки се отнасят за средностатистически жилища и обекти. В различните райони водата е с различна твърдост, потреблението на водата при еднакъв брой живущи също се различава. Прецизният подбор на система за омекотяване на вода зависи също и от твърдостта на входящата вода, и месечното потребление. Най-оптимално е системата за омекотяване на вода 4 пъти в месеца да прави регенерация (промиване със солев разтвор) на йонообменна смола. 

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА БРОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В МЕСЕЦА?

Тук е важно да разполагаме с информация колко е твърдостта на водата. Количество смола се умножава по коефициент 2,8 и се разделя на твърдост на водата в немски градуси. За система с 20 литра смола и твърдост 16 немски градуса това е: 20 х 2,8 = 56:16+3,5 м3. Получената стойност 3,5 м3 умножаваме по 4 (брой седмици в месеца) и получаваме 14 м3. Толкова е оптималното месечно потребление за система за омекотяване на вода с 20 литра смола при твърдост на водата 16 немски градуса.   

Системите с 10 литра смола са много компактни и много от клиентите питат дали такава система ще бъде подходяща за един малък апаратамент. При месечен разход на вода от около 7 м3 и твърдост на водата 15-16 немски градуса, отговорът е да. При по-голямо месечно потребление по-добре е да се избере по-голям омекотител за вода с 20 литра смола. Поряди често провеждани регенерации, разходът на сол и вода при по-малкият уред ще бъде прекалено висок. Също така животът на смолата ще бъде по-кратък. 

Посочените по-горе данни са ориентировъчни, но успешно се използват при избор на омекотителна инсталация за бита. През омекотителната  система може да мине по-голямо количество вода (максимален дебит), но особено при много голяма твърдост, водата няма да бъде напълно омекотена. Повече подробности ще намерите в спецификацията на всеки от омекотителите.

НОМИНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И МАКСИМАЛЕН ДЕБИТ НА ОМЕКОТИТЕЛИТЕ ЗА ВОДА СПОРЕД КОЛИЧЕСТВО СМОЛА

Кол. смола (литри) Номинална производителност (л/час) Макс. дебит (м3/час)

          10

 

            450         1,2
          20            750         1,7
          25            950          1.8
         30          1100         1,9
         45          1600         2,3

Посочените стойности са приблизителни, зависят от твърдостта на водата, налягането във водопровода.

Препоръчваното месечно потребление на вода при твърдост на водата 15-17 немски градуса за различно количество смола е:

 • 10 литра  - до  10 м3 /месец
 • 20 литра -  до  15 м3 /месец
 • 25 литра - до   18 м3 /месец
 • 30 литра  - до 25 м3 /месец
 • 45 литра - до 32 м3 /месец

Битовите уреди за омекотяване на вода не са подходящи за промишлена употреба. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОМЕКОТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ВОДА

Друг важен компонент на системите за омекотяване на вода е контролиращ процеса на омекотяване програматор, наричан също контролер или управляваща глава. Най-удобни са автоматичните програматори, които изцяло  контролират работата на омекотителните системи за вода. Те изчисляват обема омекотена вода и стартират регенерацията на йонообменната смола в удобно за потребителя и предварително зададено време.

Офертата ни включва следните автоматични програматори:

 • ERIE - автоматичен програматор в произведени в Белгия системи за омекотяване на вода SUPREME
 • LOGIX 255/760 на AUTOTROL -  много добър и много надежден програматор, лесни интуитивни настройки
 • BNT 1650 - безавариен, икономичен  и с опростено управление
 • CLACK WS1 EI - надежден, предлагащ най-много възможности за настройки, най-скъп и най-сложен.

РАЗМЕР И МЯСТО ЗА МОНТАЖ НА ОМЕКОТИТЕЛНА СИСТЕМА

Предлаганите от Павирани ЕООД битови омекотителни инсталации за вода са компактни, което означава, че бутилката със смолата се намира в контейнера за солта. Тази конструкция позволява монтажът на системата да бъде осъществен на съвсем малко пространство. За да бъде водата омекотена в цялата домашна водопроводна инсталация, омекотителните системи се поставят на входа на водопровода, след водомера. За улеснение в долната таблица са посочени размерите на предлаганите от Павирани ЕООД омекотителни инсталации. 

РАЗМЕР НА ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОРПУСИ

Вид корпус

Кол. смола

   (литри)

  Височина

      (см)

Ширина

    (см)

Дълбочина

    (см)

Slim Mini

   10

      65

   22.5

      44

Slim Midi

   20

     111

   22.5

      44

Slim Maxi     25       130     22.5      44

Ocean Mini

   10

     67

   32

      50

Ocean Midi

   20

    101

   32

      50

Ocean Maxi

   30

    114

   32

      50

Crystal Mini

   10

      67

   32

      50

Crystal Midi

   20

    101

   32

     50

Crystal Maxi

   30

   114

   32

     50

 • Дълбочината на уреда е без присъединителните фитинги към водопровода.
 • Преди омекотителната инсталация да се предвиди място за монтаж на механичен филтър за вода.
 • Асортиментът от омекотителни инсталации е постоянно допълван и обновяван в онлайн магазина ни.

​През 2017 г. допълнихме гамата на системи за омекотяване на вода с произвеждани в Белгия уреди с марката SUPREME. Те са с управляваща глава ERIE, високопроизводителна йонообменна смола, подсилен корпус и гаранция достигаща до 10 години за различни компоненти. 

 Павирани ЕООД

  
2019-05-12 14:02:03

Разходът на вода зависи от налягане на водата. При моделите с 20 литра смола е 100-120 литра, при моделите с 30 литра смола е 150-200 литра.


Аделин Пенчев

  
2019-05-12 11:24:47

Здравейте! А какъв е разходът на вода при регенерация за моделите с 20 и съответно 30 литра смола? Благодаря!


Павирани ЕООД

  
2018-12-25 01:59:17

Тестер за твърдост на водата може да поръчате в категория аксесоари, подкатегория тестери за вода, датчици. При покупка на система за омекотяване на вода подаряваме тестер за твърдост на вода. Нямаме практика да приспадаме закупеният по-рано тестер. Смолята се сменя след 10-15 години. Един чувал таблетираната сол (25 кг) е достатъчен за 2-3 месеца. Това са усреднени данни за средостатистическо домакинство. Предлагаме два вида качествена сол за системи за омекотяване на вода. Сол и йонообменна смола ще намерите в категория аксесоари, подкатегория консумативи.


Павирани ЕООД

  
2018-12-25 01:59:15

Тестер за твърдост на водата може да поръчате в категория аксесоари, подкатегория тестери за вода, датчици. При покупка на система за омекотяване на вода подаряваме тестер за твърдост на вода. Нямаме практика да приспадаме закупеният по-рано тестер. Смолята се сменя след 10-15 години. Един чувал таблетираната сол (25 кг) е достатъчен за 2-3 месеца. Това са усреднени данни за средостатистическо домакинство. Предлагаме два вида качествена сол за системи за омекотяване на вода. Сол и йонообменна смола ще намерите в категория аксесоари, подкатегория консумативи.


Венелин Дянков

  
2018-12-24 16:05:43

Как мога да премеря твърдостта на водата? Предлагате тестера безплатно, ако закупя от вас омекотителя но за какво ми е тестер ако имам даннитеза водата. Може ли да купя тестера, а после когато купя системата да го приспаднете? Смолата косуматив ли е и ако да на колко време се сменя? Какъв е разхода на сол?


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден