Как да изберем омекотителна инсталация за вода?

Битовите омекотителни инсталации за вода с йонообменна смола наистина добре омекотяват водата и успяват напълно да решат проблемите свързани с твърдата варовита вода в дома. Предлагаме омекотителни системи за вода както за съвсем малки апартаменти, така и за големи къщи.

Как да изберем обаче най-подходящ за нашите нужди уред за омекотяване на вода?

Най-важният показател при избора на битовите омекотителни инсталации за твърда вода е количество йонообменна смола. От количеството смола зависи капацитетът на омекотяване на водата на уреда, т.е. колко вода може да омекоти за единица време. Битовите омекотителни системи обикновено са с 10, 20, 30 и 45 литра смола.

Приема се, че капацитетът на омекотяване на вода в зависимост от количество смола е:

 • 10 литра – за много малки апратаменти (една баня, 1-2 живущи) и други обекти с максимално потребление на вода ок. 0,45 м3/час
 • 20 литра – за средни апартаменти (1 баня, 2-3 живущи) и малки къщи с максимално потребление ок. 0,75 м3/час
 • 30 литра – за големи къщи (3 бани, 5-8 живущи) и други обекти с максимално  потребление на вода ок. 1,1 м3/час
 • 45 литра – за обекти с максимално потребление на вода ок. 1,6 м3/час
 • 75 литра - за обекти с потребление 2,2 м3/час

Когато има достатъчно място за монтаж,  по-добре вместо уред с 10 литра смола да се избере по-голям омекотител за вода с 20 литра смола. Поряди по-рядко провеждани регенерации разходът на сол при по-големият уред ще бъде по-малък. Също така животът на смолата ще бъде по-дълъг. 

Посочените по-горе данни са ориентировъчни, но успешно се използват при избор на омекотителна инсталация за бита.  През омекотителната  система може да мине по-голямо количество вода (максимален дебит), но особено при много голяма твърдост, водата няма да бъде напълно омекотена. Повече подробности ще намерите в спецификацията на всеки от омекотителите.

НОМИНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И МАКСИМАЛЕН ДЕБИТ НА ОМЕКОТИТЕЛИТЕ ЗА ВОДА СПОРЕД КОЛИЧЕСТВО СМОЛА

Кол. смола (литри) Номинална производителност (л/час) Макс. дебит (м3/час)

          10

 

            450         1,2
          20            750         1,7
         30          1100         1,9
         45          1600         2,3

30 литра  - до  30 м3/месецБитовите уреди за омекотяване на вода не са подходящи за промишлена употреба. Препоръчваното месечно потребление на вода за различно количество смола е:

 • 20 литра -  до  25 м3/месец
 • 10 литра  - до  15 м3/месец

УПРАВЛЕНИЕ НА ОМЕКОТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ВОДА

Друг важен компонент на системите за омекотяване на вода е контролиращ процеса на омекотяване програматор, наричан също контролер или управляваща глава. Най-удобни са автоматичните програматори, които изцяло  контролират работата на омекотителните системи за вода. Те изчисляват обема омекотена вода и стартират регенерацията на йонообменната смола в удобно за потребителя и предварително зададено време.

Офертата ни включва следните автоматични програматори:

 • ERIE - автоматичен програматор в произведени в Белгия системи за омекотяване на вода SUPREME
 • LOGIX 255/760 -  много добър и много надежден програматор, лесни интуитивни настройки
 • BNT 1650 - безавариен, икономичен  и с опростено управление
 • CLACK WS1 EI - най-надежден, предлагащ най-много възможности за настройки, най-скъп и най-сложен.

РАЗМЕР И МЯСТО ЗА МОНТАЖ НА ОМЕКОТИТЕЛНА СИСТЕМА

Предлаганите от Павирани ЕООД битови омекотителни инсталации за вода са компактни, което означава, че бутилката със смолата се намира в контейнера за солта. Тази конструкция позволява монтажът на системата да бъде осъществен на съвсем малко пространство. За да бъде водата омекотена в цялата домашна водопроводна инсталация омекотителните системи се поставят на входа на водопровода, след водомера. За улеснение в долната таблица са посочени размерите на предлаганите от Павирани ЕООД омекотителни инсталации. 

РАЗМЕР НА ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОРПУСИ

Вид корпус

Кол. смола

   (литри)

  Височина

      (см)

Ширина

    (см)

Дълбочина

    (см)

Slim Mini

   10

      65

   22.5

      44

Slim Midi

   20

     111

   22.5

      44

Ocean Mini

   10

     67

   32

      50

Ocean Midi

   20

    101

   32

      50

Ocean Maxi

   30

    114

   32

      50

Crystal Mini

   10

      67

   32

      50

Crystal Midi

   20

    101

   32

     50

Crystal Maxi

   30

   114

   32

     50

 • Дълбочината на уреда е без присъединителните фитинги към водопровода.
 • Преди омекотителната инсталация да се предвиди място за монтаж на механичен филтър за вода.
 • Асортиментът от омекотителни инсталации е постоянно допълван и обновяван в онлайн магазина ни.

​През 2017 г. допълнихме гамата на системи за омекотяване на вода с произвеждани в Белгия уреди с марката SUPREME. Те са с управляваща глава ERIE, високопроизводителна йонообменна смола, подсилен корпус и гаранция достигаща до 10 години за различни компоненти. 

 Павирани ЕООД

  
2019-05-12 14:02:03

Разходът на вода зависи от налягане на водата. При моделите с 20 литра смола е 100-120 литра, при моделите с 30 литра смола е 150-200 литра.


Аделин Пенчев

  
2019-05-12 11:24:47

Здравейте! А какъв е разходът на вода при регенерация за моделите с 20 и съответно 30 литра смола? Благодаря!


Павирани ЕООД

  
2018-12-25 01:59:17

Тестер за твърдост на водата може да поръчате в категория аксесоари, подкатегория тестери за вода, датчици. При покупка на система за омекотяване на вода подаряваме тестер за твърдост на вода. Нямаме практика да приспадаме закупеният по-рано тестер. Смолята се сменя след 10-15 години. Един чувал таблетираната сол (25 кг) е достатъчен за 2-3 месеца. Това са усреднени данни за средостатистическо домакинство. Предлагаме два вида качествена сол за системи за омекотяване на вода. Сол и йонообменна смола ще намерите в категория аксесоари, подкатегория консумативи.


Павирани ЕООД

  
2018-12-25 01:59:15

Тестер за твърдост на водата може да поръчате в категория аксесоари, подкатегория тестери за вода, датчици. При покупка на система за омекотяване на вода подаряваме тестер за твърдост на вода. Нямаме практика да приспадаме закупеният по-рано тестер. Смолята се сменя след 10-15 години. Един чувал таблетираната сол (25 кг) е достатъчен за 2-3 месеца. Това са усреднени данни за средостатистическо домакинство. Предлагаме два вида качествена сол за системи за омекотяване на вода. Сол и йонообменна смола ще намерите в категория аксесоари, подкатегория консумативи.


Венелин Дянков

  
2018-12-24 16:05:43

Как мога да премеря твърдостта на водата? Предлагате тестера безплатно, ако закупя от вас омекотителя но за какво ми е тестер ако имам даннитеза водата. Може ли да купя тестера, а после когато купя системата да го приспаднете? Смолата косуматив ли е и ако да на колко време се сменя? Какъв е разхода на сол?


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден