Защита на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОБРАБОТВАЩО ВАШИТЕ ДАННИ

ПАВИРАНИ ЕООД,

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, до блок 46. Тел. за контакт 032 570 400. Имейл адрес bildo@bildo.bg

БУЛСТАТ BG 200281446

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТОРИЗИРАН ЗА ЗАШИТА НА ДАННИ НАДЗОРЕН ОРГАН 

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Павирани ЕООД събира и обработва Вашите лични данни в уебсайта и онлайн магазина https://pavirani.com с цел сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Павирани ЕООД при сключване на договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Павирани ЕООД;
 • За целите на легитимните интереси на Павирани ЕООД или на трета страна.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Павирани ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта https://pavirani.com и онлайн магазина https://pavirani.com и сключване на договор с Павирани ЕООД, включително за следните цели:

 • Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • Извършване на поръчки и закупуване на стоки;
 • Индивидуализация на страна по договора;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • Участие в събития и обучителни семинари, организирани от дружеството;
 • Участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;
 • Изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

Павирани ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност при обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Павирани ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ПАВИРАНИ ЕООД?

Павирани ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 1. Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция
 2. Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и получаване на бюлетини при изразено желание. Предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция
 3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 4. Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на закупени стоки до клиентите. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 5. Регистрация на участник в събития и изпращане на информация или награди – целта на тази операция е администриране на процеса по регистрация на участници в събития и игри, и изпращане на награди от проведени игри. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.
 6. Заявка за доставка на продукт, който не е в наличност – целта на тази операция е установяване на контакт с физическото лице с цел заявка за доставка на продукт, който в момента не е в наличност. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция

Павирани ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1.  Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail)

 Цели, за която се събират данните:

 • Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,
 • За целите на регистрация на потребител в онлайн магазина,
 • За изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Павирани ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

2. Данни за получаване на бюлетин (имена, е-mail)

Цел, за която се събират данните: За изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

3. Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес)

Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Павирани ЕООД по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Павирани ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

4. Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook, Instagram)

Цели, за която се събират данните:

 • Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,
 • За целите на регистрация за участие в игра, томбола, кампания и др.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за записване в нашите събития, игри, кампании и др. се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR

Павирани ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Павирани ЕООД от лицата, за които се отнасят.

Павирани ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Павирани ЕООД не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Павирани ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви или заявено от Вас оттегляне, Павирани ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Павирани ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
Павирани ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на дружеството или друго.
Павирани ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на дружеството, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Павирани ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Павирани ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
Павирани ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.
С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

ПРАВО НА ДОСТЪП

Вие имате право да изискате и получите от Павирани ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
Павирани ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Павирани ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Павирани ЕООД.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Вие имате правото да поискате от Павирани ЕООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Павирани ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Павирани ЕООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

1. Информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;

2. Техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или с изпращане на искане по имейл до Павирани ЕООД.

Павирани ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
Павирани ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Вие имате право да изискате от Павирани ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

1. Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;

2. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

3. Павирани ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Павирани ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Павирани ЕООД, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Павирани ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Вие можете да поискате от Павирани ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Павирани ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Павирани ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако Павирани ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
Павирани ЕООД не е длъжno да Ви уведомява, ако:

1. Е предприелo подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

2. Е взелo впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

3. Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до:

Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Телефон: 02 915 35 18

Интернет страница: www.cpdp.bg 

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Павирани ЕООД описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Павирани ЕООД може да предостави данните на други лица, които са обработващи данни – куриерски фирми. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Павирани ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Коментари

Laura Willson

Оставете вашето мнение

Невалидно

Невалиден

Моля напишете коментар


Top