дезинфектант за система за обратна осмоза

5 до 5 / 5 гласа
(2 Мнения)


15.50 лв.

Дезинфекциращ комплект за обеззаразяване на системи за обратна осмоза PDEZYN 2. Съдържа всичко необходимо за присъединяване към системи за обратна осмоза. за еднократна употреба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

 

Комплектът дезинфектант съдържа: 

►линеен филтър

►дезинфекционен гранулат

►фитинг

►маркуч

Присъединяване 1/4" бързи връзки (QC).

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 

ПРЕДИ ВОДАТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯТА,  СИСТЕМАТА 3 ПЪТИ ДА СЕ ПРОМИЕ С ВОДА СЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ.

 

 1. Да се спре достъпът на вода към системата. За целта да се затворят съответните спирателни кранове.
 2. Водата от резервоара да се източи.
 3. С помощта на ключ (който се продава в комплект със система за обратна осмоза) да се развият корпусите на филтърните колони. Филтърните патрони да се извадят.
 4. Да се извади обезпечаващия клипс, след това  да се изкара маркучът от входящото в корпуса на мембраната коляно.
 5. Корпусът на мембраната да се развие и мембраната да се изкара.
 6. Да се извади обезпечаващия клипс и да се извади маркуя на мръсната вода от ограничителя на потока.
 7. Към коляното за мръсната вода да се присъедини капата, която е в комплект с дезинфектанта.
 8. Да се извади клипс и да се изкара маркуч, който излиза от четирипътния клапан и води към тройник на линейния карбонов филтър  AICRO. Да се изкара маркуч от канелката и от линейния филтър.
 9. Линейните филтри да се отстранят.
 10. С топла вода да се измият филтърните колони и уплътнителите. За целта може да се използват миещи неагресивни препарати.
 11. Тройникът от дезинфектиращия комплект PDEZYN да се свърже с четирипътния клапан към входа обозначен с OUT.
 12. Тройникът да се свърже с маркучите на канелката и на резервоара.
 13. Дезинфектантът PDEZYN да се включи в началото на система за обратна осмоза.  Да се внимава за посоката на водата, която е обозначена със стрелка на самия дезинфектант.
 14. Да се отвори спирателния кран и да се пусне вода към системата.
 15. Резервоарът да се напълни с вода.
 16. След напълване на резервоара да се изчака 30 мин. и да се отвори канелката с цел изпразване на резервоара.
 17. Да се спре водата към системата и да се изключи дезинфектиращият филтър.
 18. Системата много добре да се изплакне преди да бъдат монтирани новите линейни филтри и преди поставянето на новите филтърни патрони във филтърните колони. За целта да се отвори крана на входящата вода,  резервоарът да се напълни, след което да се отвори канелката и водата да се източи. ТАЗИ ВОДА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА НЕ СЕ ПИЕ. Тази операция да се повтори 3 пъти.
 19. След изплакване на системата от остатъците на дезинфектанта да се затвори спирателния кран на входа на водата към системата.
 20. От тройника, който е бил свързан с четирипътния клапан да се извадят маркучите водещи към резервоара и канелката.
 21. Тройникът да се изкара от четирипътния клапан.
 22. Новата мембрана да се постави в корпуса, новите филтърни патрони да се поставят във филтърните колони и да се свържат новите линейни филтри на съответните места. При това да се следи за правилната посока на движението на водата, която е обозначена със стрелки върху самите линейни филтри.
 23. Всичките бързи  връзки да се обезпечат с клипсове.
 24. След монтажа на мембрана и новите филтри да се изкара поставената в началото в коляното за мръсна вода капа. След това маркучът да се свърже с ограничител на потока.
 25. Да се изчака резервоарът да се напълни. Пречистената вода може да бъде използвана за консумация.

 

СВЪРЗВАНЕ НА МАРКУЧИТЕ С ФИТИНГИТЕ ТИП "БЪРЗИ ВРЪЗКИ"

 

ВНИМАНИЕ:

Продуктът съдържа 81% активно вещество натриев хлорамин T CAS 127--65-1.

Корпусът на дезинфектанта да не се отваря, разбива или чупи. Съдържанието на дезинфектанта е вредно при поглъщане, дразни очите и дихателни пътища.При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ.

Да се съхранява далече от достъп на деца.

 

 

 

Павирани ЕООД

  
15.05.2019

Дезинфекцията на системите за обратна осмоза се извършва при смяна на мембрана. Мембраните се сменят през 2-3 години.


Димитър Грънчаров

  
14.05.2019

Колко често трябва да се извършва дезинфекция на системите за ОО?


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден