Анализ на сондажна или кладенчова вода

Когато решаваме да използваме вода от собствен водоизточник - сондаж или кладенец се налага да извършим лабораторен анализ на водата. В България това може да се направи в ХЕИ или други оторизирани лаборатории.

Напоследък клиентите често питат какви изследвания да поръчат. В настоящата статия ще намерите основни препоръки за анализ на вода предназначена за хигиенно-битови и питейни нужди.

Микробиологичен анализ на вода

При този вид анализ се определя дали и в каква степен водата е замърсена с болестотворни бактерии. Задължително се изследват:

 • Ешерихия коли (Е. coli)  - стойност на допуск 0/100мл
 • Ентерококи - стойност на допуск 0/100 мл
 • Брой колонии (микробно число) при 22 °С - стойност на допуск - до 100/1 мл 
 • Брой колонии (микробно число) при 37 °С - стойност на допуск -  до  20/1 мл

Резултатът за Ешерихия коли и Ентерококи се определя като брой намерени бактерии в 100 мл вода. Единица на величина може да бъде изписана като cfu/cm3 или KOE/ml.  За микробиологично чиста вода се приема вода с  резултат 0/100. Ако се окаже, че във водата са открити гореизброените бактерии, тя трябва да се обеззарази. При малки количества намерени бактерии (до 50/100 мл) препоръчваме обеззаразяване с УВ лампи. Много е важно да се избере УВ лампа с достатъчно голяма мощност (интензитет на облъчване). При по-големи стойности се използва хлориране. 

Физикохимичен анализ на вода

Съкратен химичен анализ, задължително се изследват:

Показател                              Единица на величината Стойност на допуск
 Мътност                NTU     приемлив
 Цвят       приемлив
 Мирис       приемлив
 Стойност на рН                      6,5–9,5 
 Обща алкалност                mval/l  
 Проводимост µS cm      2000
 Обща твърдост                   mgеqv/l      12
 Желязо                  µg/l      200
 Манган                  µg/l       50
 Нитрати                 mg/l      50
 Нитрити                  mg/l      0,50
 Сулфати                mg/l     250
 Хлориди               mg/l     250
 Свободен хлор                mg/l    0,3-0,4
 Амониеви йони                mg/l     0,50
 Перманганатна окисляемост               mg/l O2      5

При желание може да се изследват тежки метали (кадмий, живак, мед, олово), пестициди, флуориди и др.

Вземане на проба за лабораторно изследване

За физикохимични изпитвания на вода може да се използва обикновена пластмасова или стъклена бутилка от минерална вода с вместимост минимум 1,5 литра. Да не се използват бутилки от сок или подсладени газирани напитки. Това може да изкриви резултатите. Бутилката трябва старателно да се изплакне, като най-добре два пъти да се напълни с вода и да се източи. При вземане на пробата водата да се налива на тънка струя по стените на съда,  бутилката да се напълни до горе, след което леко да се натисне и да се завие капачката, така че  вътре да няма въздух. Това се прави с цел да се намали насищане на водата с кислород, което би довело до протичане на химични реакции и погрешни резултати. Пробата се описва с име, фамилия, място, от което е взета, вид водоизточник.

При микробиологично изпитване на вода, пробата се налива в тъмен стерилен съд. Много е важно, при вземане на пробата да се поддържа пълна хигиена. Никакви микроорганизми не трябва да попаднат в бутилката. Тяхното присъствие може да доведе до изкривяване на резултатите от изследванията. 

Преди вземане на пробата, кранът да се отвори напълно и да се остави водата да тече с пълен дебит в продължение на 5 минути. При неизползван или рядко използван сондаж водата трябва да се остави да тече 2-3 часа. Краят на крана е най-добре да се напръска с дезинфектант, след което да се изчака около 2 минути, бутилката да се напълни и възможно най-бързо да се затвори. 

Транспортирането на проби за тестване не трябва да отнема повече от 48 часа. Водата за тестване да се взема от най-често използване чешмата. Спазване на тези препоръки е от значение за точността на резултатите.

Колко често трябва да се тества водата от собствен водоизточник?

Препоръчва се анализът на водата от собствен водоизточник да се извършва най-малко веднъж годишно. Редовното изследване на водата е изключително важно, за да сме сигурни, че водата, която използваме, е с добро качество. 

Освен това, водата от сондаж трябва да се тества когато:

 • забележим странен вкус или мирис
 • изведнъж стане мътна
 • дразни кожата след къпане
 • оставя остатъци върху съдове, тъкани и фитинги
 • настъпило е отравяне
 • необходимо да се влезе в кладенеца
 • водата не е била използва дълго време

Най-често срещани замърсявания в сондажна вода:

 • механични примеси, песъчинки и други твърди частици,
 • съединения на желязо и манган,
 • калциеви и магнезиеви съединения, отговорни за твърдостта на водата
 • азотни съединения (амоняк, нитрити, нитрати)
 • сероводород,  влияе върху миризмата на вода
 • микробни замърсители (бактерии, вируси, протозои и др.)
 • тежки метали, водят до сериозно отравяне
 • хлор и неговите производни във водопроводната вода

Повече за пречистване на сондажна вода ще намерите в темата: Сондажи и кладенци - пречистване на вода от собствен водоизточник - цялостно решение.Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден